Formulieren nodig na aankomst

Formulier voor wijziging van studieprogramma

Formulier met volledig overzicht van studieprogramma

Transcript of records (puntenbrief)

Het is belangrijk een door de gastinstelling ondertekend formulier met behaalde punten over te maken aan de Universiteit Gent zodat je gedelibereerd en geproclameerd kan worden.

Deadlines

  • Deadline 1ste + 2de semester: 28/6
  • Deadline 2de zittijd: 20/8
  • Deadline 1ste + 2de semester voor bestemmingen met afwijkend semester: 20/8