StuVers (studentenvertegenwoordigers)

Binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid worden de studenten op twee manieren vertegenwoordigd: rechtstreeks (via de StuReC) of onrechtstreeks (via de tweejaarlijkse verkiezing van de studentenvertegenwoordigers in de Faculteitsraad).

De facultaire StuVers

Iedere twee jaar kunnen alle studenten van de faculteit hun stem laten horen via verkiezingen. De studenten kiezen dan de drie studentenvertegenwoordigers die in de Faculteitsraad zullen zetelen. Daarnaast zetelen zij in verschillende commissies en raden  (zoals de Opleidingscommissie, de Bibliotheekraad) en duiden zij de studenten aan die in de andere facultaire commissies zetelen.


De StuVers zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten die een vraag of een probleem hebben. Zij zoeken dan naar de meest geschikte oplossing voor de student om op die manier de ideale studieomstandigheden te creëren. In verschillende raden en commissies verdedigen wij zo de belangen van de studenten en zijn op die manier een spreekbuis te zijn voor alle rechtenstudenten.


De huidige StuVers zijn:

(3e BAC Rechten) (3e BAC Rechten) (1ste MA Rechten)
Dylan Couck

Julie Noppe

Sahin Yazici

Zetelt in:

 • Faculteitsraad
 • Opleidingscommissie Rechten
 • Curriculumcommissie Rechten
 • ZAP-Beoordelingscommissie

Zetelt in:

 • Faculteitsraad
 • Opleidingscommissie Rechten
 • Cel Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Interne Beroepscommissie Rechten
 • Werkgroep Facultair Beleid

Zetelt in:

 • Faculteitsraad
 • Opleidingscommissie Rechten
 • Bibliotheekraad
 • Financiële Commissie


De mandaten van de huidige StuVers lopen af op 30 september 2018.


StuReC (Studentenraad voor Rechten en Criminologie)

Elke rechten- en criminologiestudent is automatisch lid van de StuReC, de facultaire studentenraad. Alle studenten zijn steeds welkom op de vergaderingen waar zij zelf onderwerpen kunnen aandragen of mee discussiëren over agendapunten. Op deze manier hebben studenten rechtstreeks inspraak in facultaire aangelegenheden.

De StuReC neemt dan een standpunt in en verdedigt dit binnen de facultaire vergaderingen, maar ook bijvoorbeeld binnen de Gentse Studentenraad.
Naast de Algemene Vergadering waar elke student automatisch in zetelt, bestaat de StuReC ook uit een Dagelijks Bestuur. Dit staat in voor de dagelijkse werking en wordt ieder academiejaar verkozen door de Algemene Vergadering.

Naast de facultaire StuVers, is de Gentse Studentenraad de belangrijkste partner van de StuReC. De StuReC heeft, zoals elke facultaire studentenraad, een stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad en vertegenwoordigt op deze wijze de rechten- en criminologiestudent op het centrale, universitaire niveau.