Planning van de studentenevaluaties

Om de vijf jaar maakt de KCO een meerjarenplanning. Op basis van de planning wordt  elk academiejaar een lijst opgemaakt van de opleidingsonderdelen die zullen worden geëvalueerd door de studenten. De basisregel voor de opmaak is dat alle opleidingsonderdelen van alle lesgevers van alle studieprogramma's minimaal één keer om de twee academiejaren worden geëvalueerd.

Opleidingsonderdelen waarvan de verantwoordelijke lesgever is gewijzigd, worden steeds direct in de planning opgenomen. Opleidingsonderdelen die niet goed geëvalueerd werden, worden in het daarop volgende academiejaar opnieuw geëvalueerd. Lesgevers kunnen steeds vragen om een opleidingsonderdeel buiten de reguliere planning te laten evalueren door de studenten.

Bij aanvang van elk academiejaar geeft de onderwijsdirecteur aan de nieuwe instroom van studenten toelichting over de werking van de KCO, de procedure, het evaluatieproces en het belang van de opvolging van de resultaten van de studentenevaluaties voor de kwaliteit van het onderwijs.

Planning AJ 2011-2012