ALICE

Het doel van het ALICE-project is het ontwikkelen van een ICT tool die studenten toelaat hun taal- en redeneervaardigheid online en zelfstandig te trainen en aldus te verbeteren. Deze ICT tool is geconcipieerd als een module van een ruimere webapplicatie (ALICE), waarvan de ontwikkeling door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt gefinancierd. Voor het programmeren van ALICE wordt samengewerkt met de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek van de Faculteit Wetenschappen. Voor het aanleveren van de inhoud van de taal- en redeneeroefeningen wordt samengewerkt met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, met de medewerkers van de Cel Taalbeleid en met collega’s uit andere faculteiten die titularis zijn van schrijfvaardigheidsvakken.

Contactpersonen

Projectverantwoordelijken (alfabetisch):

 • Joke Baeck: Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21)
 • Kris Coolsaet: Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
 • Joke Meheus: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)

Mede-aanvragers (alfabetisch):

 • Sibo Kanobana: Taalbeleid Academisch Nederlands (DOWA)
 • Mit Leuridan: Taalbeleid Academisch Nederlands (DOWA)
 • Leen Pollefliet: Vakgroep Informatietechnologie (TW05)
 • Veerle Provoost: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)
 • Kris Rutten: Vakgroep Onderwijskunde (PP06)

Actuele medewerkers (alfabetisch):

 • Stef Frijters: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)
 • Thomas De Praetere: Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
 • Pauline Van Daele: Vakgroep Taalkunde (LW06)
 • Frederik Van De Putte: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LW01)
 • Fieke Van der Gucht: Vakgroep Taalkunde (LW06)