Projecten onderwijsinnovatie 2017-2018

Naar een gedegen instroombeleid: een duidelijke keuze rond de beroepsmogelijkheden


Promotoren: Y. Jorens , L. Pauwels en R. Steennot


Veel studenten zijn zich voor, en ook tijdens, hun studies nog niet bewust van welk specifieke beroepen ze in de toekomst willen en kunnen uitoefenen met hun studies Rechten of Criminologische Wetenschappen. Studenten zijn zich te weinig bewust van de vele beroepen tot hetwelk het diploma toegang kan verlenen. 

Dit project beoogt de toekomstige en vervolgens de  huidige studenten een duidelijk en ruim beeld te schetsen van de verschillende diploma-gerelateerde beroepsmogelijkheden.  Dit zal onder meer gebeuren aan de hand van gestructureerde interviews met verschillende actoren in het beroepenveld en bijhorende filmpjes. Ook verdere initiatieven naar het secundair onderwijs toe (waaronder een try-out) zullen ontwikkeld worden.

Primair richt het project zich op de informering/sensibilisering van de potentiële instroom.

Secundair zullen de interviews ook ingezet worden om de ingeschreven studenten te ondersteunen in hun verdere beeldvorming van de beroepsmogelijkheden en welke competenties men hierbij dient te verwerven.

 

Legal clinic voor student-ondernemers en start-ups

 

Promotoren: E. Lievens en D. Bruloot


Rechtenstudenten laten kennis maken met het échte werk van een jurist en ondertussen startende ondernemers ondersteunen. Dit zijn de twee doelstellingen die we in het kader van dit onderwijsvernieuwingsproject proberen te realiseren.

Student-ondernemers worden, net als alle andere start-ups, al van bij de vroege ontwikkeling van hun plannen met juridische vragen en problemen geconfronteerd, gaande van vragen rond privacy en organisatiestructuren tot de redactie van algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten.

De legal clinic voor student-ondernemers speelt hierop in door hen kosteloos juridisch advies te verstrekken door masterstudenten rechten onder de begeleiding van ervaren specialisten. Op die manier kunnen rechtenstudenten hun juridische en professionele vaardigheden oefenen in een realistische, maar nog steeds laagdrempelige setting. Een win-win voor alle betrokken partijen dus.