Bachelor- en masterproef

Bachelorproef

De bachelorproef is het eindwerk in het 3de bachelorjaar en een eerste stap in de masterproef.


Inhoud

  • probleemstelling masterproef
  • beschrijving doelstelling onderzoek dat onderwerp zal vormen van de masterproef
  • literatuurstudie van (theoretisch of empirisch) onderzoek over het onderwerp van de masterproef


Vormvereisten

Masterproef

Een gouden tip: zoek er eens enkele op en laat je inspireren door de gedegen lay-out, het behoorlijke taalgebruik, de originaliteit, de duidelijke afbakening van de probleemstelling, en/of de doorzichtige en logische structuur van het werk.