Curriculumcommissie Rechten: vademecum

Het vademecum van de Curriculumcommissie Rechten bevat de regels die de Curriculumcommissie hanteert (m.b.t. soorten contracten, studietrajecten, GIT, vrijstellingen …).

Aangezien elk academiejaar een nieuw onderwijs- en examenreglement (OER) wordt gepubliceerd, wordt het vademecum van de Curriculumcommissie ook minstens jaarlijks geactualiseerd. Via deze link krijg je steeds het meest recente vademecum, gebaseerd op het laatste OER.

De Curriculumcommissie wenst de studenten te wijzen op de volgende taakverdeling onder het personeel:

  • voor algemene inlichtingen over de administratie van de studies, registratie van het curriculum, examenroosters, puntenbriefjes, vragen over deliberaties en proclamaties, contacteer de leden van de facultaire studentenadministratie :
    • Mieke Mestdagh (pedel) ( of 09/264.97.18) verantwoordelijk voor de Bachelor in de Rechten en het Schakel- en Voorbereidingsprogramma
    • of Evi Németh ( of 09/264.67.64) verantwoordelijk voor de Masteropleiding in de Rechten en de Master na Masteropleidingen
  • voor inhoudelijke vragen inzake geïndividualiseerde trajecten, schakel- en voorbereidingsprogramma’s, onderbroken studies, verder studeren te Gent na studies in de rechten aan een andere universiteit, vrijstellingen, contacteer de facultaire trajectbegeleidster Karen Verpoest ( of 09/264.67.30).
  • voor vragen inzake de kostprijs van de studies (studiegeld) zie hier en art. 21 OER