on line formulier

Indienen van een eigen stageplaats

Hieronder kan u de gegevens betreffende uw de stageplaats invoeren.

De velden in het vet zijn verplicht in te vullen.

Om deze gegevens effectief in te voeren dient u op de knop 'verzenden' onderaan de pagina te drukken.

U zal automatisch ingeschreven zijn op deze stageplaats (als eerste en enige keuze).

 

 

Naam Instelling/Dienst/Bedrijf/Kantoor :
Adres :
Postcode :
Gemeente :
Stagementor :
Naam

Telefoon

E-mail

Diploma in de rechten


Lic

Master

Dr.

Universiteit

Afstudeerjaar
Aantal stageplaatsen :
(Gelieve een afzonderlijk formulier in te vullen voor stageplaatsen met onderscheiden vereisten of voorwaarden)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?
Aard van de stage, Taakomschrijving:
Voorziene periode voor de stage :
(De stage duurt 120 uur en dient aaneensluitend of gespreid uitgevoerd in de periode van juli tot januari)
van 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ? / januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december ? / 2010 2011 ?

tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ? / januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december ? / 2010 2011 ?
Stage aangebracht door :
(Naam student)
Onderwerp / voorkeursmaterie:
Eventuele opmerkingen :

Nota :
Uw adresgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van de stagecommissie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.
Krachtens de wet van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons bewaarde gegevens
.