Stage als keuzevak: tijdlijn en administratieve formaliteiten

Tijdlijn

Eerste master

 • Oktober: informatievergadering stage
 • Oktober/november/december/ januari: een stageplaats zoeken. Deadline: 31 januari
 • Februari: toewijzing/goedkeuring van de stageplaatsen door de stagecommissie
 • Maart: bekendmaking van de toegewezen/goedgekeurde stageplaatsen + briefing administratieve afwikkeling
 • April/mei/juni: kennismakingsgesprek met stagegever + administratieve afwikkeling: bezorgen van de nodige documenten aan de stagecoördinator die zorgt voor de opmaak van de stageovereenkomsten

Zomervakantie en/of eerste semester tweede master:

 • Uitvoering van de stage op de stageplaats

Tweede master

 • Binnen 14 dagen na afloop van de stage: bezorgen van de administratieve documenten aan de stagecoördinator + afspraak maken met universitaire stagebegeleider voor bepalen onderwerp juridisch werkstuk.
 • Juridisch werkstuk schrijven (deadline af te spreken met de universitaire stagebegeleider)
 • Vóór aanvang examens 2e semester: deelname aan intervisie.

Administratieve formaliteiten

 • Vóór de stage
 • Tijdens de stage
 • Na afloop van de stage