Vrijwillige stage: tijdlijn en administratieve formaliteiten

Tijdlijn

Eerste master

  • Oktober: informatievergadering stage
  • Oktober/november/december/ januari: eventueel zoeken naar een eigen stageplaats die niet op de aanbodlijst staat.
  • Maart: zoeken van een stageplaats uit de aanbodlijst na toewijzing van de stageplaatsen als keuzevak. de datum waarop de aanbodlijst voor een vrijwillige stage vrijgegeven wordt zal meegedeeld worden via minerva. Bij twijfel raadpleegt u steeds eerst de stagecoördinator.
  • April/mei/juni: administratieve afwikkeling: bezorgen van de nodige documenten aan de stagecoördinator die zorgt voor de opmaak van de stageovereenkomsten

Zomervakantie en/of eerste semester tweede master:

  • uitvoering van de stage
  • binnen 14 dagen na afloop van de stage beoordelingsformulier bezorgen aan stagecoördinator.

 Administratieve formaliteiten

  • Vóór de uitvoering van de stage
  • Tijdens de uitvoering van de stage
  • Na afloop van de stage