Voor stagegevers

Welke studenten zal ik ontvangen?

Masterstudenten die hun bacheloropleiding en doorgaans hun eerste master al hebben afgewerkt. Zij hebben dus voldoende maturiteit en juridische bagage.

De stage is geen verplichting, maar een keuzemogelijkheid. Dit maakt dat de studenten gedreven, leergierig en gemotiveerd zijn.

Student kan voor een stage kiezen als vak of op vrijwillige basis.

Hoelang duurt de stage?

De stageduur bedraagt minimum 20 werkdagen (150 uren).

Deze periode hoeft niet aaneensluitend genomen te worden maar kan gespreid worden over een ruimere periode vanaf juli tot en met december.

Kosten en verzekering.

De stage is onbezoldigd.

Een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten, zoals verplaatsingskosten, is mogelijk maar niet verplicht

UGent zorgt voor een stageovereenkomst, de administratieve opvolging en de nodige verzekeringen

De stageovereenkomst voorziet in een specifieke discretie- en geheimhoudingsplicht voor de student

  Wat wordt van mij als stagegever verwacht?

  Dat u als mentor de student op actieve wijze betrekt in uw juridische praktijk.

  De mentor moet jurist zijn en het werk inhoudelijk juridisch.

  Aan de stage zijn een aantal formele aspecten verbonden. De stagecoördinator of student bezorgt de nodige formulieren.

  Wanneer zal ik de studenten ontvangen?

  De lijst van stagegevers wordt aan het begin van het academiejaar (oktober) bekendgemaakt aan onze masterstudenten rechten.

  De stageplaatsen voor een stage als vak worden in februari toegewezen. De stagecoördinator brengt u hiervan op de hoogte en bezorgt de student(en) uw contactgegevens zodat de nodige afspraken kunnen gemaakt worden. (afspreken van de taken en de periode)

  Stageaanbieders die geen kandidaat ontvangen hebben kunnen vrijblijvend kandidaten ontvangen voor een vrijwillige stage.

  Ik wens een stageplaats aan te bieden.

  Na het invullen van het onlineformulier zal de stagecoördinator zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.

  Nog vragen?