Een stageplaats vinden (stage als keuzevak)

Opgelet!

Als u op zoek bent naar een stageplaats voor een vrijwillige (zomer)stage: raadpleeg eerst de tijdlijn voor de vrijwillige (zomer)stage of neem contact op met de stagecoördinator.

Kiezen uit de aanbodlijst

  • U kan uit onze aanbodlijst eenmalig 4 stageplaatsen selecteren in rangorde van voorkeur.
  • Het is niet toegelaten de stagegevers vermeld op de aanbodlijst vóór de toewijzing van de stageplaats te benaderen.
  • Sommige stageaanbieders vragen een voorafgaandelijke selectie.

Selectieprocedure

  • Ja: motivatie en CV overmaken aan stagerechten@UGent.be vóór 31 oktober
  • ja, goede resultaten vereist: Motivatie, CV en bewijsstukken studieresultaten overmaken aan stagerechten@UGent.be vóór 31 oktober
  • Nee: bij samenloop houdt de stagecommissie bij de toewijzing rekening met de behaalde bachelorpunten als objectief criterium

Indien u koos voor een stageaanbieder die een voorafgaande selectie vraagt dient u uw keuzes dus zeker vóór 31 oktober inbrengen.

Indien uw kandidatuur niet weerhouden werd kunt u tot 31 januari nog andere keuzes inbrengen (selectieprocedure: "nee")

Voor stageaanbieders die geen voorafgaandelijke selectie vragen (selectieprocedure "nee") is de deadline voor het inbrengen van uw keuzes 31 januari.

In februari wijst de stagecommissie de stageplaatsen definitief toe. De stagecoördinator brengt u op de hoogte via uw UGent e-mailadres.

aanbodlijst stageplaatsen 

Zelf een stageplaats aanbrengen

Ga eerst na of de stagegever die u wil contacteren op de aanbodlijst vermeld staat: in bevestigend geval duidt u hem/haar aan als uw eerste keuze.

Breng de gegevens van uw aangebrachte stageplaats in via onderstaand onlineformulier. Deadline: 31 januari.

De stagecommissie zal nagaan of de stageplaats voldoet aan alle vereisten voorzien in het stagereglement en in bevestigend geval de stageplaats goedkeuren.

Zorg ervoor dat u zelf zeer goed geïnformeerd bent (lees het stagereglement na) en geef uw kandidaat-stagegever voldoende en duidelijke informatie. Bezorg hem/haar de link naar de stagewebsite voor stagegevers.

Nuttige links