Een stageplaats vinden (vrijwillige stage)

Kiezen uit de aanbodlijst

Na toewijzing van de stageplaatsen als keuzevak (februari) kan u uit de overgebleven stageplaatsen van onze aanbodlijst eenmalig 4 stageplaatsen selecteren in rangorde van voorkeur.

De datum waarop de aanbodlijst wordt vrijgegeven voor de vrijwillige stages wordt meegedeeld via Minerva.

Het is niet toegelaten de stagegevers vermeld op de aanbodlijst vóór de toewijzing van de stageplaats te benaderen.

Aanbodlijst stageplaatsen  (deadline verstreken)

Zelf een stageplaats aanbrengen

Ga eerst na of de stagegever die u wil contacteren op de aanbodlijst vermeld staat: in bevestigend geval dient u te wachten tot na de toewijzing van de stageplaatsen. De datum waarop de aanbodlijst wordt vrijgegeven wordt via Minerva meegedeeld.

Breng de gegevens van uw aangebrachte stageplaats in via het onlineformulier. 

Zorg ervoor dat u zelf zeer goed geïnformeerd bent  en geef uw kandidaat-stagegever voldoende en duidelijke informatie. Bezorg hem/haar de link naar de stagewebsite voor stagegevers.

Een stage in het buitenland

Je kan opteren voor:

Een stage in het buitenland tijdens je studies 

Een stage in het buitenland na je studies

Verdere administratie