Voor studenten

Wie kan stage volgen?

U bent masterstudent en hebt uw bacheloropleiding volledig afgewerkt.

U bent masterstudent en hebt uw bacheloropleiding nog niet volledig afgewerkt. U wordt toegelaten onder voorbehoud van het slagen in alle bachelor vakken

Soorten stages

De masteropleiding rechten voorziet stages als vak (voor studiepunten) en stages als aanvulling bij de opleiding (op vrijwillige basis)

Masterstage als keuzevak (bijzondere studie)

De keuze van de stagegever en de administratieve formaliteiten vinden plaats in het eerste masterjaar. Het keuzevak wordt opgenomen in het curriculum van het tweede masterjaar als jaaropleidingsonderdeel.

Vrijwillige masterstage

De keuze van de stagegever en de administratieve formaliteiten vinden plaats in het eerste of het tweede masterjaar

Kenmerk: onbezoldigd

Een stage is onbezoldigd. Een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten (bv verplaatsingskosten) is wel mogelijk maar uw stagegever is daar niet toe verplicht.

In geval van bezoldiging gaat het om een studentenovereenkomst tussen u en een werkgever: in dit geval komt de universiteit niet tussen en geniet u evenmin verzekeringsdekking door de universiteit.

Bij twijfel (vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of loon/bezoldiging) contacteert u steeds de stagecoördinator.

Verzekering

Tijdens goedgekeurde onbezoldigde stages ben je verzekerd voor arbeidsongevallen  op de stageplaats.

Inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever en de stagiair geldt het volgende.

De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en verplicht aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de stagiair in de uitoefening van de stage.

Enkel in geval van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld blijft de stagiair persoonlijk aansprakelijk.

Voormelde aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de stagegever zelf, is verzekerd binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, dit binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.  De schade die door de stagiair veroorzaakt wordt aan de goederen van de stagegever waaraan of waarmee de stagiair werkt, wordt geregeld onder de rubriek toevertrouwde goederen.

Voormelde persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair is niet gedekt binnen deze polis.

Indien buitenlandse wetgeving de Universiteit Gent als onderwijsinstelling, dan wel de stagiair verplicht aansprakelijk stelt voor de handelingen van de stagiair in de uitoefening van de stage, zal deze burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd zijn binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, met uitzondering van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld.

De aansprakelijkheid van de Universiteit Gent zelf is verzekerd binnen haar polis burgerlijke aansprakelijkheid, dit binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en –limieten.

Nut van een stage

Praktijkervaring

Een stage betekent uiteraard een zeer nuttige aanvulling bij de theoretische kennis die u tot nu toe hebt opgedaan. Bij een advocatenkantoor leert u conclusies schrijven, dagvaardingen opmaken en cliënten ontvangen. In het bedrijfsleven zal u geconfronteerd worden met vragen waarmee een bedrijfsjurist dagelijks te maken krijgt. U zal mee vergaderingen voorbereiden, juridische vragen beantwoorden en problemen oplossen.

Beroepskeuze

Een stage kan u helpen om een beter zicht te krijgen op uw toekomstige beroepskeuze. De masteropleiding rechten vormt immers een voorbereiding op zeer uiteenlopende juridische functies. Al die mogelijkheden weerspiegelen zich in de waaier van stageplaatsen die wij aanbieden:

  • Klassieke togaberoepen: advocatuur en magistratuur
  • Notarissen en deurwaarders
  • Banken en verzekeringsmaatschappijen
  • Privésector (bv consultancy)
  • Publieke sector (overheid)

Contact met potentiële werkgever

Een stage wordt mogelijk uw eerste confrontatie met een potentiële werkgever.

Vergeet ook niet dat een succesvolle stage een eerste kennismaking kan zijn met uw toekomstige werkgever.

Nuttige links

Stageplaats vinden

Formaliteiten

Stagereglement