Tijdlijn

1e master

1e semester

Oktober:

Informatievergadering stage (vak+vrijwillig): de datum wordt via Minerva meegedeeld.

Oktober _januari:

Start stage als keuzevak:

 • Stageplaats vinden (vak): via aanbodlijst  (4 keuzes inbrengen) of zelf aanbrengen (via onlineformulier)
 • Soms sollicitatie en cv vereist (zie opmerkingen aanbodlijst: deadline 31 oktober)
 • Zonder sollicitatie en cv: deadline: 31 januari

2e semester

Februari:

 • Toewijzing en goedkeuring van de stageplaatsen door de stagecommissie.
 • Mededeling via UGent e-mail adres
 • Informatievergadering afwikkeling stageformaliteiten

Maart:

Start vrijwillige stage:

 • Stageplaats vinden (vrijw): via aanbodlijst  (keuzes inbrengen) of zelf aanbrengen (via onlineformulier)
 • Datum waarop de aanbodlijst wordt opengesteld wordt meegedeeld via Minerva
 • Motivatiebrief en voorkeursperiode meedelen aan stagecoördinator
 • Deadline: 31 maart

Maart/april:

Stage als keuzevak en vrijwillige stage:

 • Formaliteiten vóór de stage
 • Deadline: 30 april

Mei/juni:

Stage als keuzevak en vrijwillige stage:

 • De stagecoördinator maakt de stagecontracten op
 • Uitnodiging tot ondertekening volgt via UGent e-mailadres.
 • Deadline: 31 mei

Zomer en/of 1e semester 2e master

Stage als keuzevak en vrijwillige stage:

 • Uitvoering van de stage op de stageplaats.
 • Formaliteiten tijdens de stage

2e master

1e semester

Stage als keuzevak en vrijwillige stage:

 • Formaliteiten bij afloop van de stage
 • Deadline: 14 dagen na einddatum stage
 • intervisie: laatste week van oktober of inhaalweek december. Datum wordt meegedeeld via minerva

2e semester

Stage als keuzevak:

 • Uitvoering bijkomende stageopdracht als tweede examenkans (vóór deliberatie 2e examenperiode)