Studeren met een functiebeperking

Student en functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen voor allerlei informatie en advies terecht bij het 'aanspreekpunt student & functiebeperking'.  Samen met hen kan je onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het studeren haalbaar te maken. Daarenboven helpen ze bij het aanvragen van het bijzonder statuut voor studenten waarmee je in aanmerking komt voor studie- en examenfaciliteiten.

Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je hier.

 

Nota met betrekking tot studenten met een bijzonder statuut wegens functiebeperking