GIT criminologie 2020-2021

Niet geslaagd na tweede zittijd?

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken geslaagd bent, kan je vaak (afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten) toch al opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Misschien kom je in aanmerking voor een GIT!

De curriculumwijzer vertelt je of je in aanmerking komt voor een GIT en hoeveel studiepunten jouw GIT mag bedragen.

Start de curriculumwijzer

Een overzicht van alle mogelijke GIT's vind je hier

Tips bij het samenstellen van een GIT

  • Of je in aanmerking komt voor een GIT en hoeveel studiepunten je in totaal mag opnemen, wordt bepaald door de studievoortgang die je tot nu toe maakte. Bij het invullen van de curriculumwijzer hou je dus nog geen rekening met eventuele extra vakken/studiepunten die je zal moeten opnemen omdat je naar het nieuwe programma over gaat.
Bijv.: Ben je op het einde van dit academiejaar geslaagd voor 32 stp in de oude eerste bachelor. Dan vul je in de curriculumwijzer in dat je geslaagd bent voor minstens 30 stp in de 1ste bachelor, ook al zal je in de nieuwe eerste bachelor nog meer dan 30 stp moeten afleggen.
  • Twijfel je of je bepaalde vakken al dan niet moet opnemen in het nieuwe (overgangs)programma? Raadpleeg dan het programma waarin jij terecht komt. Hierop staat aangeduid op basis van welke vakken uit het oude programma, je een vrijstelling krijgt voor bepaalde vakken in het nieuwe (overgangs)programma.
  • In een GIT ben je verplicht om alle vakken uit het laagste modeltrajectjaar op te nemen. Begin dus altijd met het formulier van jouw laagste modeltrajectjaar en kruis daar aan welke vakken je nog dient op te nemen. Tel het aantal studiepunten op en vul dit aan met vakken uit het volgende modeltrajectjaar tot de maximale toegelaten GIT-grens
  • Vertelt de wijzer dat je slechts 50 stp mag opnemen in jouw GIT maar moet je nog meer dan 50 stp in jouw laagste modeltrajectjaar afwerken, dan mag je uiteraard jouw modeltraject afwerken
  • Mag je een GIT opnemen van max. 50 of 60 stp, dan kan je ook iets boven die max. grens gaan op voorwaarde dat je geen surnumeraire vakken opneemt. Een vak is surnumerair als het uit jouw curriculum kan worden gehaald zonder dat je hierdoor onder de grens van 50 of 60 stp duikt.
Bijv. Je mag een GIT opnemen van 50 stp maar neemt 53 stp op. Als jouw curriculum een vak van 3 stp bevat, is dit vak surnumerair en wordt het verwijderd.
Momenteel is er nog geen lesrooster voor het 2de semester. Indien later blijkt dat jouw vakkenpakket voor het 2de semester qua lesrooster niet haalbaar is, dan zal je nog wijzigingen kunnen aanbrengen aan jouw 2de semestervakken. 
Het examenrooster is op dit moment onder GROOT VOORBEHOUD. Gezien de corona-maatregelen is het niet uitgesloten dat de examens op andere tijdstippen doorgaan.

Herinschrijven en aanvragen GIT

Meer informatie over de te volgen procedure en de samenstelling van jouw curriculum vind je hier.

Deadline voor aanvragen GIT

De deadline voor je aanvraag is 2 oktober 2020

Nog vragen?

Op bepaalde dagen worden door de traject- en studiebegeleiders van het monitoraat en de medewerkers van de FSA een aantal vraag & antwoord sessies georganiseerd. Deze vervangen de jaarlijkse GIT-sessies. 

Omdat de mogelijkheden tot organiseren van sessies on campus door de coronamaatregelen sterk zijn ingeperkt, kunnen we tijdens deze sessie enkel ingaan op specifieke individuele vragen die je niet kan oplossen door de online informatie door te nemen. 

Bekijk dus eerst alle beschikbare online informatie en maak voor jezelf een eerste puzzel

Inschrijven voor de sessie kan vanaf 14/9 via 'groepen' op de facultaire infosite van Ufora.

Afwijkingen GIT-regels

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 2 oktober 2020 via een gemotiveerd schrijven per email naar