GIT rechten

Niet geslaagd na tweede zittijd?

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken geslaagd bent, kan je vaak (afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten) toch al opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Misschien kom je in aanmerking voor een GIT!

Check de GIT-wijzer! Via het beantwoorden van een aantal vragen kom je snel te weten of je in aanmerking komt voor een GIT en zo ja, welk GIT mogelijk is.

Je kan de GIT-wijzer hier starten.

Een overzicht van alle mogelijke GIT's vind je hier.

Schrijf je in voor een GIT-sessie

Tijdens de week vóór de start van het academiejaar en tijdens de eerste week van het academiejaar worden door de traject- en studiebegeleiders van het monitoraat en de medewerkers van de FSA een aantal infosessies georganiseerd.


Tijdens deze sessies krijg je meer info over de voorwaarden, formaliteiten en werkwijze bij het samenstellen van een GIT. Het is ook mogelijk om op dat moment je GIT samen te stellen en meteen je aanvraag (correct!) in te dienen.

 

Opgelet: noodzakelijk om hiervoor in te schrijven.

Hoe een GIT aanvragen?

Herinschrijven

  • voor studenten die in academiejaar 2018-2019 reeds aan de UGent studeerden
  • via Oasis
  • deadline = 30 september 2019

Samenstellen curriculum

  • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.
  • studenten dienen, bij het samenstellen van hun curriculum, rekening te houden met de GIT regels, o.a. wat betreft het maximum aantal studiepunten dat men mag opnemen

Curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

  • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

  • vermeld bij 'opmerkingen'  GIT nummer waaronder uw GIT valt (zie GIT tabel)

Deadline voor aanvragen GIT

deadlineVanaf het moment dat je opnieuw ingeschreven bent voor het nieuwe academiejaar (via OASIS) kan je een GIT aanvragen.

DEADLINE voor je aanvraag is 4 oktober 2019!

Afwijkingen GIT-regels

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 4 oktober 2019 via een gemotiveerd schrijven per email naar