GIT rechten

Niet geslaagd na tweede zittijd?

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken geslaagd bent, kan je vaak (afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten) toch al opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Misschien kom je in aanmerking voor een GIT!

Check de GIT-wijzer! Via het beantwoorden van een aantal vragen kom je snel te weten of je in aanmerking komt voor een GIT en zo ja, welk GIT mogelijk is.

Een overzicht van alle mogelijke GIT's vind je hier.

Hoe een GIT aanvragen?

Voor alle studenten, behalve de studenten die een 'gewoon GIT aangaan' tussen 1ste en 2de ba. 

Stap 1: herinschrijven

 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2020

Stap 2: samenstellen curriculum

 • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.

Stap 3: curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

 • vermeld bij 'opmerkingen'  GIT nummer waaronder uw GIT valt (zie GIT tabel)
 • deadline = 2 oktober 2020

 

Voor de studenten die een gewoon GIT aangaan tussen 1ste en 2de bachelor (GIT 1)

Stap 1: herinschrijven

 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2020

Stap 2: samenstellen curriculum

Stap 3: curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • mail het ingevulde formulier naar met vermelding 'GIT RECHTEN'. In het kader van de coronamaatregelen vragen we om geen papieren versie in te dienen

 • deadline = 2 oktober 2020
 • Zodra jouw formulier is ingediend, gaan we aan de slag om jouw curriculum in Oasis in orde te brengen

 

In onderstaand filmpje wordt jou getoond hoe je de verschillende stappen in Oasis doorloopt. Voor de groep gewone GIT'ers 1ste-2de ba is het filmpje relevant tot 1:40.

Tips bij het samenstellen van een GIT

 • Raadpleeg de GIT-wijzer en kom zo te weten hoeveel studiepunten je mag opnemen.
 • In een GIT ben je verplicht om alle vakken uit het laagste modeltrajectjaar op te nemen. Pas dan kan je jouw curriculum aanvullen met vakken uit het volgende modeltrajectjaar. 
 • Vertelt de GIT-wijzer dat je slechts 50 stp mag opnemen in jouw GIT maar moet je nog meer dan 50 stp in jouw laagste modeltrajectjaar afwerken, dan mag je uiteraard jouw modeltraject afwerken
 • Mag je een GIT opnemen van max. 50 of 60 stp, dan kan je ook iets boven die max. grens gaan op voorwaarde dat je geen surnumeraire vakken opneemt. Een vak is surnumerair als het uit jouw curriculum kan worden gehaald zonder dat je hierdoor onder de grens van 50 of 60 stp duikt.
Bijv. Je mag een GIT opnemen van 50 stp maar neemt 53 stp op. Als jouw curriculum een vak van 3 stp bevat, is dit vak surnumerair en wordt het verwijderd.
 • In derde bachelor moet je minstens 6 studiepunten aan keuzevakken opnemen
 • Studenten die in acjr 20-21 voor het eerst mastervakken opnemen, wordt aangeraden dit filmpje te bekijken.
 • Studenten die in acjr 19-20 reeds mastervakken opnamen, moeten rekening houden met de overgangsmaatregelen
 • Raadpleeg het lesrooster (bachelor - master) en examenrooster.
Momenteel is er nog geen lesrooster voor het 2de semester. Indien later blijkt dat jouw vakkenpakket voor het 2de semester qua lesrooster niet haalbaar is, dan zal je nog wijzigingen kunnen aanbrengen aan jouw 2de semestervakken. 
Ook het examenrooster is op dit moment nog niet bekend.

Nog vragen? 

Op bepaalde dagen worden door de traject- en studiebegeleiders van het monitoraat en de medewerkers van de FSA een aantal vraag & antwoord sessies georganiseerd. Deze vervangen de jaarlijkse GIT-sessies. 

Omdat de mogelijkheden tot organiseren van sessies on campus door de coronamaatregelen sterk zijn ingeperkt, kunnen we tijdens deze sessie enkel ingaan op specifieke individuele vragen die je niet kan oplossen door de online informatie door te nemen. 

Bekijk dus eerst alle beschikbare online informatie en maak voor jezelf een eerste puzzel. 

Inschrijven voor de sessie kan vanaf 14/9 via 'groepen' op de facultaire infosite op Ufora 

Afwijkingen GIT-regels

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 2 oktober 2020 via een gemotiveerd schrijven per email naar