GIT aanvragen

Voor...

 • alle studenten criminologie
 • studenten rechten die een (combi)GIT willen aanvragen tussen bachelorjaren
 • studenten rechten die een gewoon GIT willen aanvragen tussen bachelor en master (voor combi-GIT aanvragen geldt een specifieke procedure, zie verder)
 • studenten rechten die een (combi)GIT willen aanvragen tussen masterjaren

Herinschrijven

 • voor studenten die in academiejaar 2016-2017 reeds aan de UGent studeerden
 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2017

Samenstellen curriculum

 • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.
 • studenten dienen, bij het samenstellen van hun curriculum, rekening te houden met de GIT regels, o.a. wat betreft het maximum aantal studiepunten dat men mag opnemen

Curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

 • vermeld bij 'opmerkingen'  GIT nummer waaronder uw GIT valt (zie GIT tabel)
 • deadline = 6 oktober 2017