Duits voor juristen

Wat

In het kader van het Faculteitgericht onderwijs organiseert het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) in samenwerking met de faculteit Recht en Criminologie een vrije cursus Duits voor juristen.

De lessen hebben als bedoeling dieper in te gaan op hun problemen met het Duits in het algemeen en het juridisch Duits in het bijzonder. De cursus behandelt op een hoog intellectueel niveau een aantal juridische thema's zoals vennootschapsrecht, wetgeving, Europa, het contract.

Leesvaardigheid komt op de eerste plaats. Woordenschatverwerving en inzicht in de Duitse syntaxis zijn daarbij van groot belang. Zo vindt de student de weg in lange, gecompliceerde zinnen en kan hij ingewikkelde woordengroepen tot de essentie herleiden. Er wordt gewerkt met authentiek materiaal (een arrest, een contract, uittreksels uit wetboeken, ...). Er zijn videofragmenten en de studenten maken actief kennis met de belangrijkste juridische tools op het internet.

Meer informatie

> website van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs