Delphine Vanhecke

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumna Delphine Van Hecke, Legal Counsel Techtransfer bij UGent licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Legal Counsel Techtransfer bij UGent

Rechten 1999 - 2004, ManaMa European Law 2004 - 2005

Delphine Vanhecke - Legal Counsel Techtransfer bij UGentIk ben aan de opleiding Rechten begonnen om advocaat te worden en dan nog het liefst binnen het domein strafrecht of familie- en personenrecht. Het beroep sprak me aan met de afwisseling van de rechtbank, de consultaties met de cliënt, enz. Nadat ik afstudeerde heb ik dan ook eerst mijn volledige drie jaar stage gedaan binnen de advocatuur. Maar eens mijn stage volbracht wou ik ook wel eens van het bedrijfsleven proeven en werd ik bedrijfsjurist bij Belfius Lease. Ik werkte daar vooral op de markt van leasing van vernieuwbare energie, met de enorme piek van de groene stroomcertificaten voor de zonnepanelen destijds.

"Deze job vind ik nog gevarieerder dan de advocatuur. Met de professoren en onderzoekers als mijn “cliënten” en de universiteit van wie ik de belangen behartig."

Daarna vond ik een nieuwe uitdaging in wat mijn huidige job is, met name die van legal counsel bij de dienst Techtransfer van de Universiteit Gent. Al bijna 7 jaar ben ik hier aan de slag. Deze job vind ik nog gevarieerder dan de advocatuur. Met de professoren en onderzoekers als mijn “cliënten” en de universiteit van wie ik de belangen behartig. Mijn job bij Techtransfer bestaat erin onderzoekscontracten en –samenwerkingen met derden te onderhandelen vanuit juridisch perspectief. Daarnaast brengen wij technologieën die van over de hele universiteit worden ontwikkeld tot bij de markt door het afsluiten van licentie- en/of transferdeals met reeds bestaande bedrijven of met een nieuw opgericht bedrijf dat een spin-off is van de UGent. Daarbij is het onze taak om het juridische aspect van het zogenaamde valorisatietraject te ondersteunen.

Ik heb ondertussen al veel bijgeleerd op wetenschappelijk vlak. Want technologie naar de markt brengen, neemt jaren in beslag. Om dat proces mee te kunnen volgen en juridisch mee te kunnen begeleiden van het begin tot het einde vind ik boeiend. Want soms moet je wel eens op de rem staan en zeggen: “Pas op!”. Wetenschappers zijn immers bezig met de wetenschap, niet altijd met de kleine letters in het contract. Dat is onze taak. Er worden flink wat contracten afgesloten rond één en dezelfde ontwikkeling vooraleer deze naar de markt gaat. Wij zijn er om de onderzoekers bij te staan en na te gaan of alles klopt op juridisch vlak.

In ons legal team binnen Techtransfer zijn wij met 6 juristen, waarbij we het werk verdelen. Ik behandel dossiers uit de farmaceutische wetenschappen en uit de geneeskunde bijvoorbeeld, maar ook uit de ingenieurswetenschappen. Zo volg ik onder meer valorisatiedossiers op over nieuwe chipdesigns. Wat nu bijvoorbeeld enorm in de lift zit is het persoonlijk monitoring van je gezondheid via je gsm. Een andere keer gaat het over prototypes van nieuwe machines om op een geheel nieuwe manier medicatie te maken. Of dan gaat het over rijstzaden die ze willen kruisen om een nieuwe soort te verkrijgen. Ik kom via mijn job met ontzettend boeiende materie in contact en moet vaak met grote multinationals contracten onderhandelen. Wanneer in bepaalde gevallen gekozen wordt om investeerders aan te spreken met het oog op een spin-off, geeft ook dat een zekere drive. In elk dossier zijn er verschillende stakeholders betrokken waarmee wij als juristen rekening dienen te houden. Het is een unieke dynamiek eigen aan de dienst Techtransfer.

"Voor je aan je opleiding begint, heb je dat geromantiseerd beeld dat door de media wordt opgehangen en droom je ervan meteen te zullen gaan pleiten. Maar dat is niet de vijf jaar die je doorloopt."

Ik heb een bepaalde wijze waarop ik zaken aanpak, die mijn Rechten opleiding me ongetwijfeld heeft bijgebracht. Zo krijg je als Rechten student van in het begin heel ingewikkelde vonnissen en arresten die je moet lezen. Met zinnen niet zelden in vijf lijnen en in archaïsch taalgebruik. Hoe lees je die en vooral hoe interpreteer je die vanuit juridisch oogpunt? Het is niet zo dat je in ‘real life’ de zaken eenvoudigweg kunt opzoeken in het wetboek. Je moet analyseren, interpreteren en combineren. Dat vraagt een mindset die je traint doorheen je opleiding.

Zelf ging ik altijd bewust naar de les omdat het een sociaal gebeuren was. Bovendien heb je de leerstof dan al eens gehoord en weet je ook waar de prof de accenten legt. Ik kan het alle studenten adviseren. En wat toekomstige studenten betreft, geef ik hen de raad om naar de Open Lessen te gaan. Ik vond mijn eerste jaar Rechten immers behoorlijk confronterend. Voor je aan je opleiding begint, heb je dat geromantiseerd beeld dat door de media wordt opgehangen en droom je ervan meteen te zullen gaan pleiten. Maar dat is niet de vijf jaar die je doorloopt. Je moet flink wat materie verwerken tijdens je opleiding en daar zitten behoorlijk wat turven tussen. Wil je het correct inschatten, dan kunnen de Open Lessen daar een belangrijke rol in spelen. Zo spannend als op tv is het allemaal niet. (lacht)

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.