Interview: nieuwe initiatiecursus Russisch aan het UCT

(28-06-2019) In september organiseert het UCT voor het eerst een initiatiecursus Russisch, op vraag van de opleidingen Oost-Europese Talen en Culturen en Vertalers Tolken.

UCT: Op wie mikken jullie met deze cursus?

Ben Dhooge, docent Russische letterkunde in de afdeling Slavistiek en Oost-Europakunde: "De cursus mikt zowel op studenten als mensen uit het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden.

In de eerste plaats willen we studenten die van plan zijn Russisch te volgen, of dat nu in de afdeling Slavistiek of in een van de vertalersopleidingen is, een degelijke inleiding in de taal geven. De meeste studenten beginnen aan hun studies zonder enige voorkennis van het Russisch. Met deze initiatiecursus willen we hen een stevige basis meegeven die het hen gemakkelijker zal maken om de complexe grammatica (met o.a. een systeem van zes naamvallen) en de uitspraak onder de knie te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat deze cursus hun uiteindelijke slaagkansen dan ook zal verhogen.

We stellen ook vast dat er heel wat studenten zijn die wel interesse voor de Russische taal en cultuur hebben, maar nog niet vastberaden zijn om Russisch op universitair niveau te gaan studeren. Voor hen kan deze initiatiecursus een smaakmaker zijn die hen helpt de knoop door te hakken."

Piet Van Poucke, hoofddocent Russisch in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: "Daarnaast mikken we ook op het bedrijfsleven. Men krijgt de laatste jaren misschien wel de indruk dat de relaties Rusland en het Westen wat stroef verlopen, toch onderhouden nog steeds heel wat Belgische bedrijven nauwe contacten met Rusland. Een elementaire kennis van het Russisch is dan ook een troef voor werknemers die regelmatig in contact komen met Russen, of dat nu hier of in Rusland is.

Verder zijn er ook mensen die om niet-professionele redenen naar het land gaan of er op de een of andere manier in aanraking mee komen, denken we maar aan mensen met Russische familiebanden of mensen die gewoon interesse hebben voor het land en de cultuur en van plan zijn citytrips te maken of in het land rond te reizen.

Niet al deze mensen hebben de tijd, de mogelijkheid of de motivatie om langlopende avondcursussen te  volgen of zich te engageren als vrij student aan de universiteit. Zelfstandig Russisch leren is ook geen evidente zaak. Deze cursus biedt hen voldoende “survival Russian” om zich uit de slag te trekken in dagelijkse spreeksituaties, om wegwijs te raken in Rusland, waar je in het straatbeeld vrijwel alleen Russisch ziet, en om een gesprek met iemand aan te knopen. Russen stellen het immers altijd bijzonder op prijs dat buitenlandse bezoekers een mondje Russisch spreken en het is nog steeds de beste manier om het ijs te breken."

UCT: Wat mogen de deelnemers dan concreet verwachten van deze cursus?

Bart Hendrickx, hoofdlector Russisch in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: "Uiteraard leren de studenten tijdens de cursus de 32 letters van het Russische cyrillische alfabet herkennen, uitspreken en schrijven. Sommige hebben dezelfde schrijfwijze en uitspraak als in ons alfabet, maar andere hebben een andere uitspraak of komen helemaal niet voor in ons alfabet. Gelukkig kent het Russisch nauwelijks klanken die in het Nederlands totaal niet voorkomen en zijn er voor afwijkingen tussen spelling en uitspraak duidelijke regels. De ervaring leert dan ook dat dit zeker niet het moeilijkste onderdeel van het Russisch is. Na enkele dagen oefenen ben je ermee weg.

Tijdens de cursus bouwen de studenten ook een basiswoordenschat op. Hoewel het grootste deel van de Russische woordenschat "exotisch" is, kent het Russisch toch ook een behoorlijk aantal internationale woorden die je gemakkelijk kan herkennen zodra je de letters kent. Je hoeft ze dus niet per se geleerd te hebben om ze passief te kunnen begrijpen en je kan ze bovendien gemakkelijk onthouden voor actief gebruik. We hebben dan ook veel van deze internationale, courante, woorden verwerkt in de cursus.

Hoewel we het theoretische aspect tot een minimum proberen te beperken, is enige kennis van de grammatica natuurlijk onontbeerlijk om zelfs een elementaire kennis van het Russisch op te doen. We benaderen de grammatica op een functionele manier. Dat wil zeggen dat we enkel die aspecten behandelen die van pas komen in de communicatieve situaties op dit niveau. Concreet betekent dit dat de studenten iets moeten weten over het geslacht van de substantieven (gelukkig eerder gemakkelijk te herkennen in het Russisch), de verbuiging van substantieven en voornaamwoorden, de vervoeging van werkwoorden en het naamvallensysteem.

Lena Shkrybtiyenko, docent Russisch en native speaker in de afdeling Slavistiek: "We zullen werken met het handboek 'Roesskij soevenir' (Russisch souvenir), met Engels als ondersteunende taal en een bijhorende cd met luisteroefeningen.

Elk hoofdstuk is opgebouwd rond een bepaald thema. Een greep uit de zaken die aan bod zullen komen tijdens de initiatiecursus: jezelf en je familie voorstellen, leren tellen, afspraken maken, uitnodigingen accepteren en weigeren, de weg vragen, een ticket kopen voor het openbaar vervoer, enz.

Alle vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) komen aan bod in elke les, waarbij de grammatica telkens een ondersteunende rol heeft. Het boek is zo opgebouwd dat het ons toelaat de les zo afwisselend en interactief mogelijk te maken. Studenten krijgen veel woordenschat- en grammaticaoefeningen, boeiende praktijkgerichte opdrachten, taalspelletjes enz."

Overtuigd? Surf dan snel naar http://bit.ly/uct-russisch voor meer informatie en inschrijvingen!

Read more articles about: