Fondsenwerving in tijden van corona

(25-03-2021)

De UGent heeft er een bijzonder jaar opzitten. Ook het universiteitsfonds kijkt met een dubbel gevoel terug naar 2020. Het was aanpassen aan een ‘nieuw normaal’, maar de resultaten mogen er zijn.

De UGent, een goed doel


Als men de UGent googelt dan is de kans groot dat de termen onderwijs en onderzoek als eerste naar boven komen. De associatie “UGent en goed doel” zal eerder onderaan de zoekresultaten bengelen. En net daar wil het Universiteitsfonds verandering in brengen!


Het Universiteitsfonds werd opgericht in het najaar van 2012 om de filantropische fondsenwerving aan de UGent te coördineren. Het team begeleidt particulieren/bedrijven/organisaties in hun zoektocht naar de best passende manier om de UGent te steunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine of grote giften aan een UGent fonds of onderzoek. Of het kan gaan om het opnemen van de UGent in een testament. Maar het gaat ook om bedrijven die een UGent leerstoel willen oprichten. En zelfs over het organiseren van een inzamelactie naar aanleiding van een event of een bijzondere gebeurtenis zoals een geboorte of het schenken van een bijzondere collectie. De mogelijkheden zijn heel divers, maar waar de steun precies terechtkomt, dat beslist de schenker!


Het unieke aan schenken aan de UGent is dan ook de enorme keuze aan goede doelen. Heeft de schenker een groot hart voor dieren, of werd een familielid getroffen door een ziekte, of is natuurbehoud iets waar de schenker wakker van ligt, of is er veel liefde voor muziek, literatuur of kunst ? De schenker krijgt de garantie dat de steun terechtkomt bij de onderzoeksgroep die rond dat thema baanbrekend en maatschappelijk relevant werk verricht. En dat voor de volle 100%!
En daarmee bedoelen we dan ook echt de volle 100%, want wat de UGent zo uniek maakt als goed doel is dat er voor giften geen overhead wordt afgehouden. En dat doet niemand ons na!

Het jaar 2020


Sinds de oprichting van het Universiteitsfonds zien we jaarlijks een mooie stijging in de inkomsten via fondsenwerving. Het jaar 2020 was echter geen ‘gewoon’ jaar. De gevreesde terugval van filantropische inkomsten, als gevolg van het cancelen van events en de ‘crisis’ , bleef echter beperkt.


Totale inkomsten in 2020 : € 4.383.049

Inkomsten 2020 fondsenwerving UGent

Uitgezonderd een lichte daling in het aantal giften, zagen we op andere vlakken een stijging. In 2020 werden 5 nieuwe leerstoelen opgericht en 2 nieuwe fondsen wat het totaal respectievelijk op 28 leerstoelen en 26 fondsen brengt.
Dankzij de uitbreiding van het team in 2019 van 2 VTE naar 5 VTE kon er ook ingezet worden op de broodnodige communicatie met als mooie resultaat 2 nieuwe brochures (legaten & leerstoelen) en een vernieuwde website met de optie tot online doneren (www.ugent.be/schenken/nl ). Begin 2021 merken we reeds dat meer mensen de weg vinden naar het Universiteitsfonds.

Meer weten over fondsenwerving aan de UGent? Neem contact op via universiteitsfonds@ugent.be .