Nico Gunzburg veranderde de UGent, de criminologie en een stukje van de wereld

(15-03-2022) Nico Gunzburg was een van de meest bepalende figuren uit de geschiedenis van de UGent, onder andere door zijn internationaal parcours. Sinds kort is zijn naam verbonden aan een fonds, opgericht door professoren Marc Cools en Christophe Vandeviver.

“Hij was één van die mensen voor wie de universiteit, Vlaanderen en zelfs ons land veel te klein was. Een man van de wereld”, aldus professor Marc Cools van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht. “Het is net dat internationale karakter dat we in onze opleiding willen versterken”, vult zijn collega-professor Christophe Vandeviver aan. Doel van het Fonds Nico Gunzburg is dan ook de blik op criminologie opentrekken en studenten en onderzoekers een internationaal perspectief bieden.