Nieuwe leerstoel aan de UGent ontwikkelt tool voor studieoriëntering

Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka) & prof. dr. Wouter Duyck (promotor Leerstoel Voka Studieoriëntering) (vergrote weergave)

Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka) & prof. dr. Wouter Duyck (promotor Leerstoel Voka Studieoriëntering)

(15-01-2021) Aan de UGent is in samenwerking met Voka recent de nieuwe leerstoel ‘Voka leerstoel Studieörientering’ opgericht.

Promotor van de leerstoel is professor Wouter Duyck die binnen de leerstoel, samen met zijn team, een test zal ontwikkelen die 12- en 14-jarigen op basis van hun interesses, competenties en vaardigheden oriënteert naar de juiste beroeps- en studiekeuze.

Via de leerstoel wil Voka wetenschappelijk onderzoek ondersteunen naar de ontwikkeling van tools die toelaten om jongeren te ondersteunen in hun studiekeuze secundair onderwijs, teneinde een optimale ontwikkeling van talenten te ondersteunen, en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te faciliteren.

De ontwikkeling van de oriënteringsinstrumenten moet uiteindelijk leiden tot een (digitaal) persoonlijk talentrapport waarbij de studiekiezer breed geïnformeerd wordt over interesses en talenten, en de aansluiting daarvan op potentiële latere beroepen en bijhorende studietrajecten, die via een online platform verder toegelicht worden aan de studiekiezers.