UGent-studenten die getroffen zijn door de COVID-19-maatregelen

Uw bijdrage geeft de sociale dienst van de UGent meer daadkracht om studenten die het echt nodig hebben te helpen!

UGent-studenten tijdens COVID-19Het virus vormt voor iedereen een uitdaging, maar sommige studenten hebben het extra moeilijk. Ze zagen hun broodnodige job wegvallen, moesten plots een betere laptop aankopen of zagen zich geconfronteerd met extra kosten omdat ze als Erasmusstudent plots de grens niet meer over mochten. Bij anderen waren het de ouders die hun inkomsten zagen wegvallen, waardoor de financiële steun van thuis wegviel.

Giften zijn welkom op het rekeningnummer van het UGent Universiteitsfonds BE26 3900 9658 0329.
Voeg daarbij de vrije mededeling “COVID-19 Studenten” in, zo weten wij waarvoor uw gift bestemd is. 

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Doet u een gift van € 200, dan heeft u recht op een belastingvermindering van € 90.