Leerstoel Etienne Vermeersch

Etienne Vermeersch

In januari 2019 is em. prof. dr. Etienne Vermeersch overleden. Na de bekendmaking van zijn overlijden kwam een warme stroom aan reacties los. Vrienden, collega’s, journalisten en , opiniemakers … gingen daarbij uitgebreid in op de intellectuele erfenis die één van Vlaanderens meest spraakmakende filosofen heeft nagelaten. Naast de vele terugblikken werden zowel binnen als buiten de universiteit voorzichtig ook al enkele suggesties gedaan om op dit werk voort te bouwen.
Om de intellectuele nalatenschap van professor Etienne Vermeersch in ere te houden, richtte de UGent in 2019 de interfacultaire Leerstoel Etienne Vermeersch op.


Inhoud


De leerstoel omvat 3 luiken:


- De organisatie van een jaarlijks groot debat aan de UGent, jaarlijks rond de sterfdatum van Etienne Vermeersch, waarin gerenommeerde (internationale) sprekers worden uitgenodigd om de degens te kruisen over een heet hangijzer, dat zich op het kruispunt bevindt van wetenschap en samenleving, en dat g. in de lijn van ligt van het gedachtegoed van Etienne Vermeersch (bv. bio-ethiek, ecologie en klimaat, artificiële intelligentie, levensbeschouwing en maatschappij, scepticisme, pseudowetenschap …).


- Een openingscollege voor nieuwe studenten uit alle faculteiten, aan het begin van elk academiejaar, waarin de leerstoelhouder de studenten laat kennismaken met de wetenschappelijke methode, het belang van kritisch denken en de plaats van wetenschap in de samenleving..


- Een reeks van vier lezingen, interviews of podcasts per jaar voor het brede publiek, a rato van één per seizoen, waarin wetenschappelijke experts elk vanuit hun eigen invalshoek spreken over een maatschappelijk relevant thema, in de geest van Etienne Vermeersch en het UGent-motto ‘Durf (dwars)denken’., in de lijn van of voortbouwend op het gedachtegoed van Etienne Vermeersch (bv. bio-ethiek, ecologie en klimaat, artificiële intelligentie, levensbeschouwing en maatschappij, scepticisme, pseudowetenschap …).


Leerstoelhouder


De leerstoel zal afwisselend worden opgenomen door verschillende leerstoelhouders, telkens voor een termijn van 4 jaar. De insteek daarbij is, het motto van de UGent getrouw: ‘Durf (dwars)denken’. Etienne Vermeersch was immers een volstrekt onafhankelijke denker, die er niet voor terugdeinsde om gevoelige onderwerpen aan te snijden of controversiële standpunten in te nemen, op voorwaarde dat hij die ‘grondig had bestudeerd’. Het beoogde profiel van de leerstoelhouder is dan ook iemand die, geheel in de geest van Etienne Vermeersch, de controverse niet schuwt maar daarbij steeds op een rationele en wetenschappelijk verantwoorde manier te werk gaat.

Leerstoelhouder (sept. 2019- sept. 2023)


Prof. dr. Maarten Boudry

Maarten Boudry, houder van de leerstoel Etienne Vermeersch, geeft openingscollege over corona, wetenschap en kritisch denken.

Maarten Boudry (°1984) is wetenschapsfilosoof en houder van de Leerstoel Etienne Vermeersch aan de UGent. Hij is de auteur van Eerste hulp bij pandemie. Van Achterafklap tot Zwarte Zwaan (2021, met Joël De Ceulaer), Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat (2019), Alles wat in dit boek staat is waar (en andere denkfouten) (2019, met Jeroen Hopster), Illusies voor gevorderden. Of waarom waarheid altijd beter is (2015) en De ongelovige Thomas heeft een punt (2011, samen met Johan Braeckman). In 2011 verdedigde hij zijn doctoraat Here Be Dragons. Exploring the Hinterland of Science, over pseudowetenschap en randwetenschap. Hij publiceerde meer dan 40 artikels in wetenschappelijke tijdschriften en bundels. In 2018 verscheen van hem een academische bundel getiteld Science Unlimited? On the challenges of scientism, die hij samenstelde met de filosoof en bioloog Massimo Pigliucci, na hun eerdere succesvolle bundel Philosophy of Pseudoscience (2013). Hij schrijft regelmatig voor NRC Handelsblad, De Morgen, De Standaard, Volkskrant, The Independent, Knack, Trouw. Al zijn publicaties zijn verzameld op www.maartenboudry.be .