Leerstoel Janssen-Cilag Chair on Haematology

Met deze leerstoel wordt de langdurige en strategische samenwerking op het vlak van precision medicine en immunotherapie tussen UGent en Janssen-Cilag nogmaals bevestigd.

Doelstellingen

De leerstoel heeft een educatief en een wetenschappelijk doel, beide in de richting van precisie-geneeskunde in (lymfoïde) maligniteit. Lymfoïde maligniteiten omvatten in de brede zin kankers van het lymfestelsel met name lymfomen, chronisch lymfatische leukemie, de ziekte van Waldenström en het multipel myeloom.

  • Het educatieve doel is het ondersteunen van de Masterclass Precision Oncology waarbij een interactieve opleidingsomgeving wordt gecreëerd tussen oncologen, hematologen, genetici, pathologen, klinisch (moleculair) biologen en bio-informatici, die de ontwikkeling van translationeel onderzoek ondersteunt zowel voor gerichte therapieën als immunotherapie bij voorbeeld CART-cellen.
  • Het wetenschappelijk deel ondersteunt de ontwikkeling van behandeling en diagnostiek door onderzoek van circulerend tumor DNA in associatie met exploratie van de immuunrespons door next generation sequencing van RNA.

Dit initiatief past volledig in de geest van het beleid dat de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen sinds enkele jaren voert om leerstoelen actief te promoten om zo de wisselwerking binnen de driehoek academie-industrie-maatschappij te promoten.

Schenkers

Janssen-Cilag

Periode

2019-2022

Promotor

Professor dr. Fritz Offner: professor hematologische oncologie UGent, diensthoofd Hematologie UZ Gent, hoofdonderzoeker CRIG (Cancer Research Institute Ghent).