PhD Stijn Derammelaere

Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-Elektrotechniek

Sensorloze detectie en regeling van de lasthoek bij hybride stappenmotoren


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Stijn Derammelaere Datum: Dinsdag 02/07/2013 om 17:00
Adres: vakgroep Elektrische energie, Systemen en Automatisering (EA08)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
Lokatie: Hogeschool West-Vlaanderen, Campus GkG, Gebouw B, gelijkvloers, Raadszaal
Contact FEA: info.fea@ugent.be Taal: Nederlands

Curriculum
Industrieel Ingenieur Elektromechanica optie Automatisering, Hogeschool West-Vlaanderen, 2006

Promotor
prof. Lieven Vandevelde, UGent - vakgroep Elektrische energie, Systemen en Automatisering (EA08)
prof. Kurt Stockman, UGent - vakgroep Industrieel Systeem- en Productontwerp (EA19)

Examencommissie
prof. Patrick De Baets, voorzitter
prof. Lieven Vandevelde, promotor, UGent - vakgroep Elektrische energie, Systemen en Automatisering (EA08)
prof. Kurt Stockman, promotor, UGent - vakgroep Industrieel Systeem- en Productontwerp (EA19)
dr. ir. Frederik De Belie, secretaris, UGent - vakgroep Elektrische energie, Systemen en Automatisering (EA08)
prof. Wim De Waele, UGent - vakgroep Mechanische Constructie en Productie (EA04)
dr. ir. Jehudi Maes, Picanol, Koksijde
prof. Johan Gyselinck, Université Libre de Bruxelles
dr. ir. Wim Symens, Flanders' Mechatronics Technology Centre (FMTC), Heverlee

Onderzoeksthema

Stappenmotoren zijn de machines bij uitstek voor openlus positioneertaken bij laag vermogen. Toch zijn er aantal nadelen verbonden aan de openlus sturing van stappenmotoren. De grote meerderheid van de stappenmotoren worden aangestuurd in volle stap mode bij maximum stroom. Dat resulteert in een lage energie efficiëntie, koppelrimpel, trillingen en lawaai. Om te komen tot een meer performante geslotenlus aandrijving is er nood aan feedback informatie. Het toevoegen van een mechanische positiesensor zou de prijs en complexiteit van de aandrijving nodeloos opdrijven. In dit onderzoek wordt daarom een methode voorgesteld om de feedback informatie te schatten op basis van, eenvoudig te meten, elektrische signalen. Op die manier kan het stroomniveau, gebruikt voor het aandrijven van de machine, geoptimaliseerd worden. Dit onderzoek stelt niet enkel een schat algoritme maar ook een regel algoritme voor die het stroomniveau aanpast aan de lastomstandigheden. Deze regeling zal de manier waarop een gebruiker de machine aanstuurt niet wijzigen. Hierdoor is deze methode breed industrieel inzetbaar. Een uitgebreide meetcampagne toont de inzetbaarheid van deze algoritmes aan. Bovendien worden ook metingen uitgevoerd om de winst in energie-efficiëntie, de uitbereiding van de werkingsgebieden en de impact op motortrillingen van de regeling te kwantificeren.


Taal proefschrift
Nederlands

Documenten