Energiecluster - Vlaggenschip van het Vlaamse speerpuntenbeleid?!

(02-05-2016)

In maart 2016 keurde de Vlaamse Overheid een ondernemers-gedreven clusterbeleid goed. Vlaanderen gaat inzetten op enkele strategische speerpunten, die de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen belichamen en waarop we internationaal het verschil kunnen maken. Vlaanderen wil immers sterk innoveren en efficiënt valoriseren.

Voor de Vlaamse energie-industrie en haar wetenschappelijke partners is het duidelijk: één van die speerpuntclusters moet draaien rond energie. Wat zeggen we? De Vlaamse Energiecluster moet het vlaggenschip worden van dit beleid! Er schuilen immers heel wat commerciële opportuniteiten in de uitdagingen waarvoor het energiesysteem van de toekomst ons stelt. Innovatieve totaaloplossingen voor een flexibele, duurzame en kostenefficiënte energievoorziening hebben een enorm marktpotentieel, zowel Vlaams als internationaal.

Maar liefst negen organisaties, met name Smart Grids Flanders, Agoria, Voka, Vlaamse Confederatie Bouw, Passiefhuis Platform, Living Tomorrow, EnergyVille, iMinds en UGent, zetten hun schouders onder de Vlaamse Energiecluster en nemen het initiatief voor de realisatie van een internationaal competitieve ‘Smart Energy Region Flanders’.

De hoofdlijnen van de Vlaamse Energiecluster werden afgetoetst met de betrokken Vlaamse Overheid en de eerste bedrijven uit de energie-, bouw- en ICT-sector engageerden zich reeds. De fundamenten zijn er, maar ook U kunt nog mee uw stempel drukken op deze cluster! Kom op 26 mei naar het lanceringsevenement en ontdek:

(1) De instrumenten, het flankerende beleid en het budget dat de Vlaamse Overheid voorziet
(2) De verschillende engagementsniveaus waarop uw bedrijf kan instappen in de Vlaamse Energiecluster (What’s in it for your company?)
(3) De thematische focus van de Energiecluster en de beoogde, concrete marktdoorbraken (georganiseerd in 5 ‘innovatorzones’)

Meer info?

http://www.ugent.be/set/en/news-events/events/kickoffenergiecluster