Tuition Fee Postgraduate Programme 2018-2019

The tuition fee consists of € 238,30 fixed amount + an amount per credit + if applicable an extra amount for the programme or the course unit.

English taught programmes are mentioned in English

Faculty of Arts and Philosophy

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt + € 470 bijzonder studiegeld voor  de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2262,30
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld.
Zij betalen in het tweede jaar: € 238,30 + €25,90 per studiepunt.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 credits)
€ 238,30 + € 25,90 per credit
For 60 credits: € 1792,30

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1792,30

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 credits)
€ 238,30 + € 25,90 per credit + € 270 surplus amount for the programme
For 60 credits: € 2062,30
No surplus amount for the programme (€ 270) is asked upon re-enrolment:
€ 238,30 + €25,90 per credit.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent – inschrijven aan HoGent) (48 studiepunten)
€ 2500

Faculty of Sciences

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology (60 credits)
€ 238,30 + € 25,90 per credit
For 60 credits: € 1792,30

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 credits)
€ 238,30 + € 25,90 per credit
For 33 credits: € 1093,00

Postgraduate Hydrography B (ism met de Hogere Zeevaartschool – inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
€ 2050

Faculty of Medicine and Health Sciences

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 credits - 2 years)
€ 238,30 + € 88,10 per credit

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie (voltijds in 1 jaar = MTa, deeltijds in 2 jaar = MTb)
MTa (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld
voor 40 studiepunten: € 4077,80

MTb (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + €315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2227,20
jaar 2: € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + €315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2403,40

Postgraduate Studies in Oral Implantology (23 credits - 2 years)
year 1 (17 credits): € 238,30 + € 88,10 per credit + € 3555 surplus amount for the programme.
year 2 (6 credits): € 238,30 + € 88,10 per credit + € 4490 surplus amount for the programme
For a re-enrolment with 1 or more course units:
€ 238,30 + € 88,10 per credit.
For a re-enrolment with all course units of year 1 or 2:
€ 238,30 + € 88,10 per credit + the surplus amount for the programme of year 1 or 2.

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences (32 credits)
€ 238,30 + € 88,10 per credit + € 7280 surplus amount for the programme.
For 32 credits: € 10337,50
For a re-enrolment with 1 or more course units:
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt.
For a re-enrolment with all course units:
€ 238,30 + € 88,10 per credit + surplus amount for the programme.

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 58 studiepunten: € 1740,50

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen (21 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 420 bijzonder studiegeld
voor 21 studiepunten: € 2508,40

Postgraduate Studies in Algology (with ULB -  KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) (enrolment at each university except for ULG en UCL - 40 credits)
€ 238,30 + surplus amount for the programme: € 2020
For 40 credits: € 2258,30

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen) (60 studiepunten)
vast bedrag € 108,80 + forfaitair bedrag € 336
voor 60 studiepunten: € 444,80

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (interuniversitair met KU Leuven)  (inschrijven aan UGent - 30 studiepunten)
vast bedrag € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 1710 bijzonder studiegeld
voor 30 studiepunten: € 4591,30

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (interuniversitair met UA, VUB en KU Leuven) (inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen - 30 studiepunten)
€ 238,30 + € 14,57 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 675,40

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (in samenwerking met HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool) (inschrijven aan Arteveldehogeschool - 30 studiepunten (3j)
€ 2110

Faculty of Engineering and Architecture

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel € 80 per studiepunt.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project.
  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving).
  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 credits - 2 years)
€ 238,30 + € 88,10 per credit + surplus amount per course unit: € 48,33 per credit (€ 145 for course units of 3 credits, € 290 for course units of 6 credits en € 725 for the dissertation.

Discounts are possible upon re-enrolment:

  • The amount of € 88,10 per credit will be reduced to € 25,90 per credit if the student will re-enrol for a course unit.
  • The surplus amount for the course unit doesn't need to be paid upon re-enrolment.

Postgraduate in Internet of Things (with UA en VUB) (66 credits - for enrolment: UA)
EEA students: € 250 + € 65 per credit = € 4540
Non-EEA students: € 250 + € 150 per credit = € 10150
Students combining working and studying: € 250 + € 150 per credit = € 10150

Faculty of Engineering and Architecture and Faculty of Bioscience Engineering

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (interuniversitair met KU Leuven, VUB, UA, UHasselt – inschrijven aan elk van de deelnemende universiteiten - 60 studiepunten)
€ 238,30 + € 11,40 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 922,30

Faculty of Economics and Business Administration

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (20 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 25 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 32,50 per studiepunt)
Enkel herinschrijfbaar

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (27 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 25 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 32,50 per studiepunt)

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management (30 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 25 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 32,50 per studiepunt)

Contact

studiegeld@ugent.be