Tuition Fee Permanent Training Programme 2017-2018

The tuition fee consists of the fixed amount of €234,10 and an amount for the programme (in most cases).

Faculty of Arts and Philosophy

Actuele filosofie

€ 234,10

Beëdigd tolken

€ 830
module 1 en 2: € 250, module 3, 4, 5: € 110, gespecialiseerde module: € 100
inschrijven aan faculteit

Religieuze tradities van India

€ 234,10 + € 20 = € 254,10

Low Countries Studies

€ 234,10
for UGent - and exchange students: free of charge

Faculty of Law and Criminology

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)

Basismodule: € 234,10 + € 1115,90 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 234,10 + € 1965,90 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 234,10 + € 2815,90 = € 3050
1 uitstroommodule: € 234,10 + € 765,90 = € 1000
2 uitstroommodules: € 234,10 + € 1615,90 = € 1850

Havenbeheer

€ 980, afzonderlijke modules: € 250
inschrijven aan faculteit

Faculty of Sciences

For more information: Institute for Continuing Education in Science

Faculty of Medicine and Health Sciences

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)

2 academiejaren
€ 234,10 + € 250 = € 484,10 per jaar

Basic Musculoskeletal Ultrasound Course for the Rheumatologist

€ 234,10 + € 605 = € 839,10
for doctors rheumatology in training: € 234,10

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)

€ 234,10 + € 40 = € 274,10
voor studenten ingeschreven voor master geneeskunde: enkel het vast bedrag van € 234,10

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en  perinatale kinesitherapie (interuniversitair: UGent - UA - KULeuven - VUB)

€ 4500 voor de 2 jaar samen
inschrijven aan de UA

Endodontologie

3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 15000 = € 15234,10 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 234,10 + € 10000

Good Clinical Practice

€ 50
personeelsleden UZ en UGent gratis
inschrijven aan de faculteit

Human Genetics (interuniversitair: UGent - KULeuven - ULB - VUB - UCL - UA - ULG - IPG)

€ 200
inschrijven kan aan elk van de universiteiten behalve aan UGent

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen, inclusief Good Clinical Practice

€ 150, voor personeelsleden UZ en UGent: € 100
inschrijven aan de faculteit

Prenatale echografie en foetale geneeskunde (interuniversitair: UGent - KULeuven - UA - VUB)

€ 1600 (voor 2 jaar)
inschrijven aan KULeuven

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry

€ 234,10 + € 1650 = € 1884,10

Laser and Esthetics in Dentistry

€ 234,10 + € 2500 = € 2734,10

Laser assisted Paediatric Dentistry

€ 234,10 + € 2500 = € 2734,10

Kindertandheelkunde

3 academiejaren,
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 15000 = € 15234,10 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 234,10 + € 10000

Orthodontie

4 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1400 = € 1634,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 25000 = € 25234,10 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 234,10 + € 20000

Parodontologie

3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 25000 = € 25234,10 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)

4 academiejaren
€ 234,10 + € 1665,90= € 1900 per jaar

Audicien

€ 234,10 + € 75 = € 309,10

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen

Diploma Arts of diploma master in de Geneeskunde: € 234,10 + € 200 = € 434,10
Studenten master in de Geneeskunde (met toelatingsbrief): € 234,10 + € 100 = € 334,10

Reconstructieve tandheelkunde

3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 18000 = € 18234,10 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)

2 academiejaren
€ 234,10 + € 1465,90 = € 1700 per jaar

Sportgeneeskunde

€ 234,10 + € 670 = € 904,10
Mits toestemming kan de student de PEV volgen in 2 jaar in plaats van in 1 jaar:
in jaar 1 betaalt de student € 850
in jaar 2 betaalt de student enkel het vast bedrag

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met UA en VUB) (inschrijven aan faculteit)

€ 1000

Faculty of Engineering and Architecture

For more information: UGain - Ghent University Academy for Engineers

Faculty of Veterinary Medicine 

Internship

€ 234,10

Residency

2, 3 or 4 academic years, tuition fee to be paid annually
€ 234,10

Wetenschappelijk onderzoek

2 academiejaren
€ 234,10 per jaar

Vakdierenarts kleine huisdieren

enkel HERinschrijven
2 academiejaren
€ 234,10 + € 50 per opleidingsonderdeel (per jaar)

Vakdierenarts rund

2 academiejaren
€ 234,10 + € 3665,90 = € 3900 per jaar

Vakdierenarts varken

2 academiejaren
€ 234,10 + € 3365,90 = € 3600 per jaar

Inleiding tot de dierfysiotherapie

€ 234,10 + € 1195,90 = € 1430

Dierfysiotherapie paard

€ 234,10 + € 2225,90 = € 2460

Dierfysiotherapie hond

enkel HERinschrijven
€ 234,10 + € 250 = € 484,10

Faculty of Psychology and Educational Sciences

Armoede en participatie

€ 234,10 + € 350 = € 584,10

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met faculteit Rechtsgeleerdheid)

Basismodule: € 234,10 + € 1115,90 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 234,10 + € 1965,90 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 234,10 + € 2815,90 = € 3050
1 uitstroommodule: € 234,10 + € 765,90 = € 1000
2 uitstroommodules: € 234,10 + € 1615,90 = € 1850

Eerstelijns psychologische zorg (interuniversitair: UGent - KULeuven - VUB)

€ 2500 per jaar
inschrijven aan de KULeuven, inschrijven enkel voor 2de jaar

Gedragstherapie kinderen en jongeren (interuniversitair UGent – KU Leuven)

4 academiejaren
€234,10 + € 2265,90 = € 2500 per jaar

Gedragstherapie volwassenen

4 academiejaren
€234,10 + € 2265,90 = € 2500 per jaar

Groepstherapie vanuit psychoanalytisch perspectief

€234,10 + € 865,90 = € 1100

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB)

€ 1250 per jaar
inschrijven aan de VUB

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)

Tweejaarlijkse cycli
€234,10 + € 1015,90 = € 1250 per jaar

Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)

Tweejaarlijkse cycli
€234,10 + € 1765,90 = € 2000 per jaar
inschrijven aan de VUB

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

4 academiejaren
€234,10 + € 1665,90 = € 1900 per jaar

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent - KULeuven - VUB - UA)

€ 234,10 + € 1165,90 = € 1400 per jaar
inschrijven aan de KULeuven

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

4 academiejaren
€234,10 + €1565,90 = € 1800 per jaar
studenten die HERinschrijven (d.i. voor de 3-jarige opleiding) en ingeschreven waren vóór 2017-2018 betalen €234,10 + € 1265,90 = € 1500

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

4 academiejaren
€234,10 + €1565,90 = € 1800 per jaar
studenten die HERinschrijven en ingeschreven waren vóór 2017-2018 betalen € 234,10 + € 1465,90 = € 1700

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

enkel HERinschrijven
2 academiejaren
€234,10 + € 1465,90 = € 1700 per jaar

Faculty of Bioscience Engineering 

Intensive Study Programme on Hybrid breeding

€ 1250
enroll at the faculty (UGain)

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Stage Ziekenhuisfarmacie

€ 234,10

Stage Industrieapotheker

€ 234,10

Faculty of Political and Social Sciences

Policy and Institutional Analysis in Afghanistan

€ 890,50
enroll at the faculty

Detailed information

See Faculty institutes for permanent training

Invoice

Upon enrolment, you will receive the final invoice, except for programmes with multiple amounts possible. For those programmes you will receive an initial invoice upon enrolment and the final invoice at a later date (by e-mail).

Contact

studiegeld@ugent.be