Attestering en registratie

Definitie 'student met een functiebeperking'

Een student met een functiebeperking is een student bij wie er een langdurige uitval is (er is minstens 12 maanden uitval geweest en/of er is uitval van 12 maanden in de toekomst te voorzien) of een blijvende uitval op één of meerdere lichaamsfuncties.

We onderscheiden volgende subgroepen:

 • motorische functiebeperking
 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • chronische ziekte
 • ontwikkelingsstoornissen:
  - leerstoornis (dyslexie of dyscalculie)
  - autismespectrumstoornis
  - aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis
  - ticstoornis
  - coördinatieontwikkelingsstoornis
  - ontwikkelingsdysfasie
  - ontwikkelingsstotteren
  - combinatie ontwikkelingsstoornissen
 • psychiatrische functiebeperking
 • overige functiebeperkingen
 • meervoudige functiebeperkingen

Vereiste attesten

In functie van het toekennen van het bijzonder statuut vragen we jouw aanvraag te attesteren. Het attest moet afkomstig zijn van de juiste bevoegde personen en het moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, afhankelijk van je functiebeperking. Dat attest dient als bewijs en moet eenmalig ingediend worden in het geval van een blijvende uitval. In het geval van een tijdelijke uitval, meld je je jaarlijks aan bij het Aanspreekpunt met het oog op het heractiveren van je aanvraagdossier bijzonder statuut.

Beschik je over één van de twee hieronder vermelde documenten, dan breng je een kopie daarvan mee als geldig bewijs van je functiebeperking:

 • een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
 • een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap. Afhankelijk van de leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag, of een attest van een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming.

Beschik je niet over één van de vorige documenten, dan hangt de verdere procedure af van het type functiebeperking.

Ben je een student met een motorische, een auditieve, een visuele beperking of een student met een chronische ziekte of psychiatrische functiebeperking, dan moet je de ‘attesteringsbundel functiebeperking’ laten invullen door de bevoegde persoon. De bevoegde beroepsoefenaar is verschillend naargelang de (sub)doelgroep. Let erop dat de bevoegde persoon ook deel B (impact functiebeperking schoolse domeinen) invult.

Attesteringsbundel studenten met een motorische beperking

Bevoegd persoon: (behandelend) arts

Attesteringsbundel studenten met een auditieve beperking

Bevoegd persoon: (behandelend) arts

Attesteringsbundel studenten met een visuele beperking

Bevoegd persoon: (behandelend) arts

Attesteringsbundel studenten met een chronische ziekte

Bevoegd persoon: (behandelend) arts

Attesteringsbundel studenten met een psychiatrische functiebeperking

Bevoegd persoon: (behandelend) psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Ben je een student met een leerstoornis of met ontwikkelingsdysfasie, dan breng je het onderzoeksverslag mee dat je hebt liggen. Het Aanspreekpunt screent of de documenten voldoen aan de vooropgestelde criteria. Voldoet het verslag van de leerstoornis niet, dan wordt een gratis hertesting geadviseerd.

Ben je een student met een andere ontwikkelingsstoornis, dan kun je ook je eigen (oude) documentatie aan het Aanspreekpunt student & functiebeperking bezorgen (mag ook via mail). Het Aanspreekpunt screent of de documenten voldoen aan de vooropgestelde criteria. De criteria zijn afhankelijk van het subtype en zijn gebaseerd op actuele (internationale) diagnostische protocollen en richtlijnen. Voldoen de documenten niet, dan moet je gebruik maken van ‘de attesteringsbundel’ van het subtype waartoe je behoort. Let erop dat de bevoegde persoon ook deel B (impact functiebeperking schoolse domeinen) invult.

Attesteringsbundel studenten met een autismespectrumstoornis

Bevoegd persoon: (behandelend) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Attesteringsbundel studenten met een aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis

Bevoegd persoon: (behandelend) psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Attesteringsbundel studenten met een ticstoornis

Bevoegd persoon: (behandelend) psychiater, neuroloog  of neuropediater

Attesteringsbundel studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis

Bevoegd persoon: (behandelend) psychiater, neuropediater of neuroloog

Attesteringsbundel studenten met een stotterproblematiek

Bevoegd persoon: (behandelend) arts

Ben je een student met een functiebeperking, die behoort tot de categorie ‘overige functiebeperkingen’, dan moet je de attesteringsbundel van dat subtype gebruiken. Let erop dat de bevoegde persoon ook deel B (impact functiebeperking schoolse domeinen) invult.

Attesteringsbundel studenten met een overige functiebeperking

Bevoegd persoon: (behandelend) arts