Begeleiding en ondersteuning

In dialoog met andere actoren binnen jouw faculteit en erbuiten biedt het Aanspreekpunt student & functiebeperking een antwoord op jouw individuele vragen. De medewerkers zoeken naar redelijke aanpassingen en bieden jou ondersteuning om het studeren beter haalbaar te maken en je slaagkansen te verhogen.

Afhankelijk van je functiebeperking kun je specifieke ondersteuning aanvragen in het kader van je hogere studies. Het Aanspreekpunt student & functiebeperking kan je hierover meer informatie geven, je begeleiden in de aanvraagprocedure en zorgen voor de verdere (administratieve) opvolging.

De UGent houdt rekening met de drempels die je door de beperking ervaart. Het toekennen van faciliteiten is maatwerk: er bestaat geen pasklare lijst met faciliteiten die geldig is voor álle studenten. De geïndividualiseerde aanpak gebeurt op basis van een grondige sterkte-zwakteanalyse. Op basis van de informatie uit het attest en een uitgebreid adviesgesprek ontvang je een verantwoord advies op maat.

  • Aangepaste leermiddelen

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (cel SOL) biedt voor studenten met een visuele, auditieve of motorische beperking een tussenkomst in de financiering van speciale onderwijsleermiddelen: een doventolk, een schrijftolk, kopieën van notities van medestudenten, het omzetten van studiemateriaal in braille en grootletterdruk, of specifieke onderwijsleermiddelen zoals een aangepaste bloeddrukmeter.

  • Pedagogische hulp bij hogere studies

Heb je een visuele of auditieve beperking en  ben je aangesloten bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), dan kun je extra hulp krijgen voor vaktechnische en inhoudelijke begeleiding. Het kan gaan om bijles voor bepaalde opleidingsonderdelen, hulp bij de lay-out en de spelling van werkstukken …

Het VAPH geeft een financiële tussenkomst voor die extra ondersteuning.

  • (Aangepast) vervoer van en naar de lessen

Rolwagenstudenten en studenten met een beperkte mobiliteit die aan de voorwaarden voldoen, kunnen bij het VAPH een tussenkomst aanvragen voor de verplaatsingskosten die zij hebben, hetzij met eigen vervoer, hetzij met (aangepast) taxivervoer.

Voor studenten met een blijvende verminderde mobiliteit die geen tussenkomst krijgen vanuit VAPH regelt de UGent het vervoer van en naar de lessen. Er is een samenwerking met een privaat taxibedrijf met extra dienstverlening vanuit de UGent. De UGent zorgt voor een terugbetaling van de ritten. Het taxibedrijf factureert rechtstreeks aan de UGent. De UGent vraagt aan de betrokken student wel een remgeld per rit. Het verschuldigde bedrag wordt per semester aangerekend.

Studenten met een motorische beperking, studenten met een visuele beperking (slechtzienden en blinden) en studenten met een chronische ziekte met een impact op mobiliteit (bv. MS, CVS) kunnen een beroep doen op de dienstverlening.

  • (Aangepaste) huisvesting

Een functiebeperking hoeft zeker geen obstakel te zijn om op kot te gaan. Voor studenten met een functiebeperking voorziet de UGent (aangepaste) kamers/studio’s in de studentenhomes Bertha De Vriese en Vermeylen (link). De aanvraag verloopt via het Aanspreekpunt student & functiebeperking en de toewijzing gebeurt volgens de prioriteiten van de huisvestingsdienst na voorlegging van je dossier. Het Aanspreekpunt student & functiebeperking zorgt voor de nodige omkadering en ondersteuning. Zo zullen er in jouw studentenhome ook medestudenten zijn die vrijwillig ondersteuning bieden bij het doen van boodschappen, het koken …  Het Aanspreekpunt student & functiebeperking leidt die omkaderingsgroepen en stuurt bij waar nodig. Naast de hulp van medestudenten kun je indien gewenst ook een beroep doen op een thuisverpleegkundige of een kinesist.

  • Compenserende software

Er zijn heel wat compenserende ICT-hulpmiddelen op de markt die ondersteuning bieden aan studenten met dyslexie. Ook in dit geval onderzoekt het Aanspreekpunt  samen met de student de noodzaak van het gebruik van de software en geeft concreet advies. Elk semester organiseert het een workshop waar je als student met de programma’s leert werken. De Universiteit Gent biedt gratis voorleessoftware aan (cf. Sprinto plus en Kurzweil 3000). Bij voorleessoftware wordt de tekst met behulp van spraaksynthesesoftware voorgelezen. Dat biedt het voordeel dat personen met een zeer traag leestempo een stuk sneller de inhoud van de teksten kunnen opnemen. Het cursusmateriaal moet daarvoor wel in digitale vorm ter beschikking te zijn. Studenten die nood hebben aan digitaal cursusmateriaal kunnen een aanvraag richten tot het Aanspreekpunt student & functiebeperking die de vraag telkens grondig aftoetst.

  • Workshops

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking organiseert trainingen, workshops, contactmomenten rond diverse aspecten van leren en leven als student met een functiebeperking.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Raadpleeg het aanbod