Individuele begeleiding voor studenten met ASS, AD(H)D en DCD

Om een verdere verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken, geven we de komende weken de voorkeur aan een gesprek op afstand (online via video- of audio-chat).

Heb je een bijzonder statuut? Dan kan je een gesprek aanvragen via een mail aan de studentenbegeleider verantwoordelijk voor jouw faculteit (contactgegevens vind je onderaan deze pagina). De begeleider mailt je de datum en het uur van de afspraak en laat je weten hoe het gesprek online verloopt.

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel voor het leerplichtonderwijs (vroeger GON-begeleiding), stelde de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in 2017 ook een ondersteuningsmodel op maat van de specifieke context hoger onderwijs voor. Voor het eerst kan de Universiteit Gent voorzien in een meer intensieve handicapspecifieke en studentgecentreerde begeleiding voor studenten met een functiebeperking in de onderwijscontext.

 

Als student met ASS, AD(H)D en DCD ervaar je soms meer specifieke moeilijkheden met betrekking tot jouw studie. Tijdens je studie kom je immers heel wat extra uitdagingen tegen, die het je soms moeilijk maken om je studies vol te houden. De twee studentenbegeleiders van het Aanspreekpunt student & functiebeperking bieden je individuele begeleiding op maat aan. Jij legt je gerichte hulpvraag naar begeleiding aan hen voor en zij bekijken samen met jou welke ondersteuning ze jou kunnen bieden. Jij bepaalt mee de vorm, de inhoud en de frequentie van de begeleiding.

De individuele begeleiding kan zich focussen op verschillende aspecten van het studentenleven, namelijk:

  • Studieattitude en studievaardigheden: efficiënte studiemethode, organisatie en plannen, timemanagement, motivatie, concentratie, werktempo, schrijven van papers en scripties, …
  • Communicatie: communiceren met medestudenten en docenten, initiatief nemen, mailverkeer, groepswerken, een hulpvraag stellen, …
  • Sociaal-emotioneel welbevinden: wegwijs maken in het hoger onderwijs, zelfvertrouwen, faalangst reduceren, contacten leggen en onderhouden, sociale vaardigheden, …
  • Psycho-educatie: inzicht in eigen functioneren, sterktes en valkuilen, ...

Contactgegevens studentenbegeleiders ASS, AD(H)D en DCD

Lynn Schoonbroodt

Afspraak maken via lynn.schoonbroodt@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 71

(Voor studenten van de faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Bio-ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Diergeneeskunde)

 

Lieselotte Coessens

Afspraak maken via lieselotte.coessens@ugent.be – bij dringende vragen: 09 264 72 71

(Voor studenten van de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Economie en Bedrijfskunde en Politieke en Sociale Wetenschappen)