Groepsaanbod voor studenten met een functiebeperking

Groepsaanbod voor studenten met ASS

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking organiseert ontmoetingsmomenten samen met en voor studenten met een autismespectrumstoornis. Elke avond belicht een algemeen thema uit het leven van een student met autisme. Een groepje ouderejaarsstudenten met autisme vertellen hoe ze hun studies en studentenleven hebben aangepakt vorig jaar en de jaren daarvoor. Tijdens de ontmoetinsgsavonden krijg je de kans om vragen te stellen, eigen ervaringen te delen, inspiratie op te doen of gewoon kennis te maken met andere studenten met autisme.

De ontmoetingsavond verloopt dit semester bij voorkeur online, met de beperkte mogelijkheid om ook fysiek aan te sluiten bij het gesprek on campus. Deelname is steeds gratis na je inschrijving via mail (zie inschrijving en vragen). Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met alle praktische info.

Planning ontmoetingsavonden (steeds van 19u tot 21u) 

 • In het eerste semester komen de volgende thema’s aan bod:
  • Ontmoetingsavond 1 op 15 oktober: “Student in Coronatijd! De mooiste tijd van je leven?”
  • Ontmoetingsavond 2 op 24 november: “Examens in zicht! Hoe pak je ze aan?”
 • In het tweede semester komen de volgende thema’s aan bod (data volgen nog):
  • “Werkervaring tijdens en na je studies”
  • “Naar het buitenland? Het kan als uitwisselingsstudent, toerist of vrijwilliger!”
  • “Student in Gent, op kot of pendelend?”

Inschrijving & vragen

Overtuigd om deel te nemen of heb je nog vragen over onze interactieve aanpak?

Neem dan contact op met Lieselotte Coessens via een mail aan Lieselotte.Coessens@UGent.be.

We werken met een maximumcapaciteit van 10 deelnemers online en 8 sprekers en deelnemers fysiek.

Snel inschrijven is dus de boodschap!

Groepsaanbod voor studenten met AD(H)D

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking richt een training in rond ‘Timemanagement en Planning’ voor studenten met AD(H)D. Deze omvat 3 opeenvolgende sessies en wordt zowel in het eerste als tweede semester georganiseerd.
Daarnaast zijn er ook ontmoetingsavonden voor studenten met AD(H)D. Op zo'n avond kan je van andere studenten horen hoe zij hun planning aanpakken, hoe zij zich voorbereiden op de examens, met welke zaken zij nog worstelen, welke struikelblokken zij ervaren tijdens het studeren, maar vooral welke goede tips zij jou kunnen doorgeven.
De training ‘Timemanagement en Planning’ zal dit academiejaar online doorgaan op volgende maandagavonden: 9/11-16/11-30/11/20, telkens van 19u-21u.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via mail naar Lynn.Schoonbroodt@UGent.be.

Infosessie voor alle studenten met een functiebeperking: "Naar de arbeidsmarkt met een functiebeperking"

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking organiseert een infosessie over solliciteren en werken. We laten je kennismaken met het diversiteitsbeleid op de arbeidsmarkt en met de verschillende tewerkstellingsbevorderende maatregelen. We geven tips mee over hoe je kan solliciteren met een functiebeperking en op welke manier je jouw functiebeperking kenbaar kan maken.
De infosessie zal doorgaan in het tweede semester. De concrete datum wordt later bekendgemaakt.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via e-mail charlotte.delange@ugent.be.

Schrijfvaardigheden voor studenten met dyslexie

Het schrijven van een paper is niet evident. Een leerstoornis kan dit proces nog extra bemoeilijken. Het Aanspreekpunt zet met de workshop ‘Academische schrijfvaardigheden’ studenten met dyslexie alvast op goede weg. Tijdens 2 sessies i.s.m. Taalonthaal geven we praktische tips waarmee je aan de slag kunt bij je schrijfopdrachten.
De sessies vinden plaats in het tweede semester. De concrete data en de inschrijvingsmogelijkheden worden later bekendgemaakt.