Groepsaanbod voor studenten met een functiebeperking

Om een verdere verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken, heeft de UGent beslist om extra maatregelen te treffen. Tot nader order gaan onze trainingen en andere groepsactiviteiten niet door tot en met 19 april 2020 (einde paasvakantie).  We bekijken om op een later tijdstip de trainingen en ontmoetingsavonden te hervatten. Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente updates. Indien u reeds een bijzonder statuut hebt, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor ons aanbod per e-mail.

Groepsaanbod voor studenten met ASS

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking organiseert thematische ontmoetingsavonden over het studentenleven. Op zo een avond maak je in een rustige en informele sfeer kennis met andere studenten met zeer herkenbare of juist totaal andere ervaringen. De avond start met een bondige informatieve aanzet over een specifiek aspect over studeren met een autismespectrumstoornis. Nadien krijg je de kans om in gesprek met andere studenten ervaringen uit te wisselen en elkaar verder te helpen met praktische tips en tricks.

Programma academiejaar 2019-2020:

  • Dinsdag 15 oktober van 19u tot 21u: “Sociaal actief aan de Unief”.
  • Woensdag 20 november van 19u tot 21u: “Examenstress onder controle: organisatie en planning”.
  • Ontmoetingsavond “Weg naar het buitenland, studeren en reizen” (datum wordt later gecommuniceerd).
  • Ontmoetingsavond “Aan het werk tijdens en na je studies” (datum wordt later gecommuniceerd).
  • Praatcafé voor studenten met ASS en ADHD (datum wordt later gecommuniceerd).

Hoe inschrijven?

  • Ben je een UGent-student met ASS?
  • Heb je interesse in één of meerdere van deze ontmoetingsactiviteiten?
  • Wil je in aanwezigheid van een begeleider en andere studenten met ASS meer te weten komen over hun ervaringen rond een specifiek onderwerp?

Bevestig dan je aanwezigheid per mail aan Lieselotte.coessens@ugent.be. De precieze informatie over het programma en de locatie krijg je via een persoonlijke mail.

Was je aanwezig op één of meerdere ontmoetingsavonden en heb je na deze sessie nog specifieke vragen over een thema dat aan bod kwam? Of heb je nood aan intensievere, gespecialiseerde begeleiding bij de aanpak van je studies of sociaal en je dagelijks leven als student? Dan mail je naar één van de begeleiders van het Aanspreekpunt student & functiebeperking.

Groepsaanbod voor studenten met AD(H)D

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking richt een training in rond ‘Timemanagement en Planning’ voor studenten met AD(H)D. Deze omvat 3 opeenvolgende sessies en wordt zowel in het eerste als tweede semester georganiseerd. Daarnaast organiseren we ook een boosttraining ‘Examenplanning’.
Daarnaast zijn er ook ontmoetingsavonden voor studenten met AD(H)D. Op zo'n avond kan je van andere studenten horen hoe zij hun planning aanpakken, hoe zij zich voorbereiden op de examens, met welke zaken zij nog worstelen, welke struikelblokken zij ervaren tijdens het studeren, maar vooral welke goede tips zij jou kunnen doorgeven.
De data voor het groepsaanbod voor studenten met AD(H)D voor academiejaar 2019-20 wordt in september bekendgemaakt.
Deelname voor zowel de training als de ontmoetingsavonden is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via mail naar Lynn.Schoonbroodt@UGent.be.

Infosessie voor alle studenten met een functiebeperking: "Naar de arbeidsmarkt met een functiebeperking"

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking organiseert een infosessie over solliciteren en werken. We laten je kennismaken met het diversiteitsbeleid op de arbeidsmarkt en met de verschillende tewerkstellingsbevorderende maatregelen. We geven tips mee over hoe je kan solliciteren met een functiebeperking en op welke manier je jouw functiebeperking kenbaar kan maken.
De infosessie zal doorgaan in het tweede semester. De concrete datum wordt later bekendgemaakt.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via e-mail charlotte.delange@ugent.be.

Schrijfvaardigheden voor studenten met dyslexie

Het schrijven van een paper is niet evident. Een leerstoornis kan dit proces nog extra bemoeilijken. Het Aanspreekpunt zet met de workshop ‘Academische schrijfvaardigheden’ studenten met dyslexie alvast op goede weg. Tijdens 2 sessies i.s.m. Taalonthaal geven we praktische tips waarmee je aan de slag kunt bij je schrijfopdrachten.
De sessies vinden plaats in het tweede semester. De concrete data en de inschrijvingsmogelijkheden worden later bekendgemaakt.