Ondersteuning voor studenten met dyslexie

Compenserende software

Aanbod

Er zijn tegenwoordig heel wat softwarepakketten op de markt die ondersteuning kunnen bieden aan studenten met dyslexie.

 • Voorleessoftware: De tekst wordt voorgelezen met behulp van spraaksynthesesoftware. Hierdoor kan de inhoud een stuk sneller worden opgenomen door personen die normaal gezien (heel) traag lezen.
 • Woordvoorspellingsprogramma’s: De software voorspelt bij elke getypte letter welk woord de auteur wil schrijven. Het programma reduceert het aantal toetsaanslagen aanzienlijk, waardoor studenten sneller een tekst kunnen afleveren.

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • gaat na of het gebruik van compenserende software zinvol is in jouw specifieke situatie
 • kan jou (gratis) een demoversie of een blijvende weblicentie bezorgen van Sprinto Plus
 • helpt jou concreet op weg bij het gebruik van de software tijdens het studeren of het maken van testen en examens
 • geeft jou toegang tot de digitale versie van cursusmateriaal en handboeken

Toegankelijk leermateriaal

Aanbod

Om optimaal gebruik te kunnen maken van compenserende software is het noodzakelijk dat studenten over een digitale versie van het leermateriaal beschikken.

 • Cursussen, readers en syllabi worden door de verantwoordelijk lesgevers ter beschikking gesteld, nadat de student een verklaring heeft ondertekend waarin het persoonlijke gebruik wordt bevestigd.
 • Uitgegeven handboeken kunnen aangevraagd en gedownload worden via de digitale bibliotheek Book-a-book

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • gaat na of de vraag naar digitaal cursusmateriaal gelegitimeerd is.
 • maakt op vraag van de student een verklaring op voor het aanvragen van cursussen, syllabi en readers bij de betrokken lesgever.
 • verleent de student toegang tot Book-a-book en behandelt alle aanvragen.

Workshop ‘Academische schrijfvaardigheden’

In functie van het schrijven van papers leer je in de workshop praktische schrijfvaardigheden aan en oefen je ze ook in. Het Team student & functiebeperking organiseert de workshop in samenwerking met Taalonthaal.

Praktisch

 • 2 sessies
 • tweede semester
Alle studenten met een bijzonder statuut omwille van dyslexie ontvangen de praktische info via e-mail.

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je aanspreekpunt.

Team student & functiebeperking