Onderwijs- en examenfaciliteiten

Aanvraag bijzonder statuut

Om gebruik te kunnen maken van onderwijs- en examenfaciliteiten, moet je eerst het bijzonder statuut aanvragen.

Een bijzonder statuut kan het hele jaar door aangevraagd worden:

  • uiterlijk 10 november 2017 voor het eerste semester
  • uiterlijk 30 maart 2018 voor het tweede semester
  • uiterlijk 6 juli 2018 voor de tweedekansexamenperiode

Uitzonderingen kunnen worden toegestaan wanneer de functie-uitval onverwacht optreedt en/of de diagnose pas later wordt gesteld.

Je kan het bijzonder statuut online aanvragen via oasis.ugent.be (zie stappenplan blz. 1).

Er zal jou gevraagd worden om een geldig attest toe te voegen als bewijs van jouw functiebeperking. Bij vragen contacteer je het Aanspreekpunt student & functiebeperking.

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking bekijkt of deze attestering voldoet en deelt haar advies mee aan de Directeur Onderwijsaangelegenheden. Dit advies vermeldt of het bijzonder statuut voor één of meerdere academiejaren dan wel voor de gehele studieloopbaan wordt toegekend. De goedkeuring van jouw bijzonder statuut wordt jou via e-mail meegedeeld en wordt zichtbaar in Oasis.

Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Bij de aanvraag van jouw bijzonder statuut word je uitgenodigd op gesprek bij het Aanspreekpunt. Tijdens dat gesprek wordt nagegaan wat de impact is van je functiebeperking op de onderwijs- en examenactiviteiten en samen worden mogelijke redelijke aanpassingen besproken. Redelijke aanpassingen bewaren een evenwicht tussen de opleidingsvereisten, de draagkracht van de opleiding en de mogelijkheden/noden van jou als student.

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking kan jou onderwijs- en/of examenfaciliteiten toekennen.

  • onderwijsfaciliteiten: een vervangende taak, extra tijd, ter beschikking stellen van cursussen en handboeken in digitale vorm,…

De toegekende onderwijsfaciliteiten worden, op jouw vraag, via mail aan de betrokken lesgever(s) doorgegeven door het Aanspreekpunt.

  • examenfaciliteiten: extra tijd, gebruik van een laptop met of zonder compenserende software, een toegankelijk formaat van de examenkopie met aangepast lettertype,…

Na toekenning van de examenfaciliteiten kan je via oasis.ugent.be (tabblad ‘curriculum’) per vak kiezen welke faciliteiten je wil gebruiken (zie stappenplan blz. 2).

Dit doe je uiterlijk op:

  • 15 december 2017 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 18 mei 2018 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 10 augustus 2018 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na de toekenning in orde brengen.

Voor de praktische organisatie van je examenfaciliteiten, neem je contact op met de betrokken lesgever.

De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit enkel weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch onhaalbaar is.

Bij weigering kan het Aanspreekpunt student & functiebeperking bemiddelen op vraag van de student.

Heraanvraag bijzonder statuut en onderwijs- en examenfaciliteiten

Studenten met een bijzonder statuut dat één jaar geldig is, dienen het volgende academiejaar opnieuw een statuut aan te vragen als ze verder gebruik willen maken van onderwijs- en examenfaciliteiten (zie stappenplan blz. 1 en 2).

Studenten met een bijzonder statuut dat geldig is voor de rest van de studieduur, dienen hun onderwijs- en examenfaciliteiten jaarlijks opnieuw aan te vragen (zie stappenplan blz. 2).

Het bijsturen van faciliteiten is altijd mogelijk tijdens het academiejaar. Neem hiervoor contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking.