Procedure onderwijs- en examenfaciliteiten

Aanvraag bijzonder statuut

Een bijzonder statuut kan het hele jaar door aangevraagd worden uiterlijk 30 november voor het eerste semester en uiterlijk 30 april voor het tweede semester, tenzij de uitval onverwacht is en/of de diagnose recent is gesteld.

Als student met een functiebeperking moet je een beroep doen op het aanspreekpunt student & functiebeperking met het oog op het samenstellen van het aanvraagdossier. Wanneer je de nodige attesten verzameld hebt, maak je een afspraak met het aanspreekpunt. Weet je niet goed welke attesten je nodig hebt, stuur dan een mail naar het aanspreekpunt.

Het aanspreekpunt student & functiebeperking bezorgt vervolgens het volledig aanvraagdossier aan de rector. Je ontvangt als antwoord een brief van de rector waarin de goedkeuring wordt bevestigd en de geldigheidsduur van het statuut wordt meegedeeld.

Onderwijs- en examenfaciliteiten

Het aanspreekpunt bekijkt in een gesprek met jou wat de impact is van je functiebeperking op de onderwijs- en examenactiviteiten en samen worden mogelijke redelijke aanpassingen overlopen. Redelijke aanpassingen bewaren een evenwicht tussen de opleidingsvereisten, de draagkracht van de opleiding en de mogelijkheden/noden van de student.

Als student kan je onderwijs- en/of examenfaciliteiten aanvragen:

- onderwijsfaciliteiten: deadlines aanpassen, een vervangende taak, extra tijd,…
- examenfaciliteiten: extra tijd, gebruik van een laptop, …

Het aanvragen van onderwijsfaciliteiten moet gebeuren bij voorkeur zodra de onderwijsactiviteit waarvoor faciliteiten gevraagd willen worden, wordt aangevat.

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren voor het eerste semester vóór 30 november, voor het tweede semester doe je dat vóór 30 april, tenzij er een onverwachte functie-uitval is. Voor de tweede examenperiode gebeurt de aanvraag van de faciliteiten een week voor aanvang van de examens.

Het aanspreekpunt maakt een advies op met een overzicht van je onderwijs- en/of examenfaciliteiten en bezorgt dit aan de verantwoordelijke lesgevers.

Onderwijs- en examenfaciliteiten in de praktijk

Nadat het aanspreekpunt het advies aan de lesgevers bezorgd heeft, contacteer je als student de lesgevers voor aanvang van de examenperiode voor praktische afspraken betreffende de faciliteiten.

Je neemt naar het examen een uitprint mee van het overzicht van je examenfaciliteiten.

Bij problemen contacteer je het aanspreekpunt en/of het monitoraat van je faculteit.

De aanvraag voor faciliteiten moet elk academiejaar vernieuwd worden! Voor een heraanvraag van examenfaciliteiten doet de student een beroep op het aanspreekpunt vóór 30 november.