Redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking

Redelijke aanpassingen

  • Als student met een functiebeperking kan je aanspraak maken op 'redelijke' aanpassingen. Voorwaarde is wel dat je over een goedgekeurd bijzonder statuut beschikt.
  • Redelijke aanpassingen kunnen vele vormen aannemen (materieel of immaterieel), maar hebben allemaal één zelfde doel: ervoor zorgen dat je beter kan participeren aan het onderwijs, door drempels in de omgeving - waar mogelijk en opportuun - af te vlakken of weg te nemen.

Aanbod

Het aanspreekpunt student en functiebeperking gaat met jou in overleg om correct te kunnen inschatten welke aanpassingen in jouw specifieke situatie wenselijk zijn. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de aard en impact van jouw beperking en andere belangrijke contextfactoren.

Onderwijs- en/of examenfaciliteiten

Ga na of je nood hebt aan onderwijs- en/of examenfaciliteiten

Doelgroepspecifieke ondersteuning

Bekijk of het aanbod van doelgroepspecifieke ondersteuning iets voor jou kan betekenen:

Ondersteuning bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Neem deel aan de infosessie 'Naar de arbeidsmarkt met een functiebeperking'

Contact

Team student & functiebeperking