Deadlines Inschrijven

Diplomadoelcontract bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, master-na-masteropleiding, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma

 • 30 september: laatste dag inschrijven
 • Vanaf 1 oktober - laatste dag februari: procedure laattijdig inschrijven
 • Vanaf 1 maart: inschrijven onmogelijk

Creditdoelcontract (aparte opleidingsonderdelen)

 • 30 september: laatste dag inschrijven eerstesemestervak
 • Vanaf 1 oktober: eerstesemestervak: procedure laattijdig inschrijven
 • Vanaf 15 november: eerstesemestervak: inschrijven onmogelijk
 • Laatste dag februari: laatste dag inschrijven tweedesemestervak en jaarvak
 • Vanaf 1 maart: inschrijven onmogelijk

Doctoraat(sopleiding)

 • Geen deadline: eerste inschrijving
 • 30 september: laatste dag HERinschrijven 
 • Vanaf 1 oktober: HERinschrijven: procedure laattijdig inschrijven

Postgraduaatsopleiding en predoctorale opleiding

 • Inschrijvingsperiode bepaald door faculteit
 • Vanaf 1 maart: inschrijven onmogelijk