Inschrijven voor aansluitende of meerdere opleidingen

Inschrijven voor aansluitende opleidingen

Voorbeeld: je wil je tegelijk inschrijven voor de Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen en voor de Master of Arts in de moraalwetenschappen.

Je kan je in hetzelfde academiejaar inschrijven voor aansluitende opleidingen (= opleiding + vervolgopleiding).

Je dient daarvoor de goedkeuring te hebben van de betrokken curriculumcommissie(s).

In afwachting van deze goedkeuring kan je je, onder ontbindende voorwaarde, toch reeds inschrijven in een aansluitende opleiding/vervolgopleiding. Dit houdt in dat indien de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring verleent voor betreffende inschrijving voor een aansluitende opleiding, je inschrijving voor die aansluitende opleiding wordt tenietgedaan.

Inschrijven voor meer dan één opleiding

Voorbeeld: je wil je tegelijk inschrijven voor de Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen en voor de Master of Science in de algemene economie.

Je kan je in hetzelfde academiejaar inschrijven voor meer dan één opleiding.

Je dient dan aan de toelatingsvoorwaarden van elk van die opleidingen te voldoen.

Procedure inschrijving

Volg de stappen voor inschrijven.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's