Deadlines

Online aanvraag + indienen dossier

  • Start je online inschrijvingsaanvraag
  • Nadat de tweede stap is afgerond, krijg je een e-mail met instructies om je aanvraagdossier in te dienen (papieren dossier met originele documenten)
  • De deadline is van toepassing op het papieren aanvraagdossier. Het volstaat niet op voor de deadline de online aanvraag te hebben opgestart.

Voorbereidend Jaar Nederlands?

Dien je een aanvraag in voor een Nederlandstalige opleiding en voldoe je (nog) niet aan de taalvereisten van de opleiding, dan kan je eerst een voorbereidend jaar Nederlands volgen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT). Let wel: je moet dus rekening houden met 1 jaar Nederlands voorafgaand aan je inschrijving voor de Nederlandstalige opleiding.

Voldoe je aan de Nederlandse taalvoorwaarden van de opleiding, dan kan je voor de deadline een aanvraag indienen voor het komende academiejaar. Hiervoor neem je contact op met admission@ugent.be.

Voor welke datum moet je aanvraagpakket ingediend worden?

We raden u dus aan tijdig te starten met uw online aanvraag, dit kan al vanaf 1 oktober het voorgaande jaar.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat-student om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan bij de visumaanvraag. De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's kan in deze procedure niet tussenkomen.

Het volledige aanvraagpakket (papieren dossier) moet ingediend zijn vóór de deadline. Onvolledige aanvragen kunnen niet worden verwerkt.

 

 

visumplichtige studenten

niet-visumplichtige studenten

Online aanvraag UGent

oktober - maart

oktober - mei

Indienen van het papieren aanvraagdossier met originele documenten

vóór 1 april

vóór 1 juni

UGent studenten die een nieuwe aanvraag indienen

vóór 1 juni

vóór 1 juni

Wanneer u een aanvraag indient voor een Nederlandstalige opleiding

uw volledig (papieren) aanvraagdossier moet ingediend zijn vóór 1 april die voorafgaat aan uw inschrijving voor het Voorbereidend Jaar Nederlands (www.uct.ugent.be)

uw volledig (papieren) aanvraagdossier moet ingediend zijn vóór 1 april die voorafgaat aan uw inschrijving voor het Voorbereidend Jaar Nederlands (www.uct.ugent.be)


Doctoraatsstudenten: GEEN DEADLINE

Contact