Toelatingsvoorwaarden internationale studenten

Taal

De onderwijstaal aan de UGent is het Nederlands.

Sommige masteropleidingen worden in het Engels gegeven.

De onderwijstaal en de voertaal voor onderwijs- en andere activiteiten in het kader van de doctoraatsopleiding is het Engels.

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. taal

Diploma

Welk opleidingsniveau?

Ga na welke diplomavoorwaarde voor jou van toepassing is:

Bachelor
Master
Educatieve Masteropleidingen (eduma)
Doctoraat (Ph.D.)
Postgraduaat

Meer informatie over de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen kan je vinden via deze link

Gerelateerde inhoud