Double Degrees en '3+2-overeenkomsten'

  • Double degree-overeenkomsten met hogeronderwijsinstellingen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap.
  • Double degree-overeenkomsten met buitenlandse hogeronderwijsinstellingen.
  • '3+2-overeenkomsten' met Chinese hogeronderwijsinstellingen.

De reeksen persoonsgegevens omvatten een concrete opsomming van alle persoonsgegevens die kunnen worden uitgewisseld:

Persoonsgegevens met betrekking tot het persoonlijk curriculum en de studieresultaten.