Gezamenlijke opleidingen en opleidingsonderdelen Vlaamse en Franse Gemeenschap

  • Gezamenlijke opleidingen van UGent en andere hogeronderwijsinstellingen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap (gezamenlijk diploma).
  • Opleidingen van UGent georganiseerd in samenwerking met andere hogeronderwijsinstellingen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap (geen gezamenlijk diploma).
  • Opleidingsonderdelen gevolgd in het kader van een UGent-opleiding aan een andere hogeronderwijsinstelling van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap.

De reeksen persoonsgegevens omvatten een concrete opsomming van alle persoonsgegevens die kunnen worden uitgewisseld:

  1. Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in de context van inschrijving/registratie aan alle partnerinstellingen.
  2. Persoonsgegevens met betrekking tot het persoonlijk curriculum en de studieresultaten.