Internationale studentenuitwisseling

De reeksen persoonsgegevens omvatten een concrete opsomming van alle persoonsgegevens die kunnen worden uitgewisseld met de buitenlandse partnerinstelling (via nominatie bij gastinstelling, learning agreement en Transcript of Records):

  1. Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in de context van inschrijving/registratie aan alle partnerinstellingen.
  2. Persoonsgegevens met betrekking tot het persoonlijk curriculum en de studieresultaten.
  3. Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in het kader van studentenmobiliteit via ERASMUS of via bilaterale akkoorden.

De reeksen persoonsgegevens omvatten een concrete opsomming van alle persoonsgegevens die kunnen worden uitgewisseld met EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen, (enkel van toepassing voor studenten met een Erasmus+ beurs) of met de Vlaamse Hogescholen en Universiteiten Raad (VLUHR) in het kader van Vlaamse beurzenprogramma’s (enkel van toepassing voor studenten met dergelijke beurs):

  1. Persoonsgegevens: naam – voornaam - geboorteplaats – geboortedatum – e-mail thuisinstelling.
  2. Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in functie van beursberekening: gegevens omtrent Vlaamse studietoelage - gegevens omtrent eventuele functiebeperking - gegevens omtrent eventueel statuut werkstudent.