Reeksen persoonsgegevens die worden uitgewisseld

Reeks A: Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in de context van inschrijving/registratie aan alle partnerinstellingen

naam - voornaam- geslacht - RRN - geboortedatum - geboorteplaats - geboorteland - nationaliteit - e-mail thuisinstelling - correspondentieadres (privé) - gsm-nummer - opleiding - vakken – pasfoto.

Reeks B: Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in het kader van de toelatings- en selectieprocedure

aanspreektitel - skype id - bewijs van verblijfplaats - motivering kandidaatsstelling opleiding - gemotiveerde kandidaatsstelling beurs - curriculum vitae - aanbevelingsbrieven of contactgegevens referentiepersonen - taalbewijs- scan of kopie identiteitsbewijs - aanvraagformulier coördinerende instelling - gegevens vooropleiding (o.m. diploma dat toegang verleent tot de opleiding) – puntenlijsten.

Reeks C: Persoonsgegevens met betrekking tot het persoonlijk curriculum en de studieresultaten

opleidingsonderdelen - puntenlijst/ transcript of records - evaluatieverslagen masterproef - bewijs van het behalen van een diploma.

Reeks D: Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in het kader van studentenmobiliteit via ERASMUS of via bilaterale akkoorden

European Student Identifier (vanaf 2023) - geplande start- en einddatum mobiliteit - EQF-level van opleiding waarvoor student is ingeschreven op moment indiening aanvraag - EQF-level waarvoor de student is ingeschreven tijdens de mobiliteit - studiegebied gekoppeld aan de uitwisselingsaanvraag - taal of talen waarin de student tijdens de mobiliteit les zal volgen.

Reeks E: Persoonsgegevens noodzakelijk voor ad hoc probleemoplossing op verzoek van de student

Informatie-uitwisseling inzake verblijfs- en verzekeringsdocumenten in functie van probleemoplossing.