Definitieve inschrijving in Gent

Wanneer

Vanaf 1 oktober is een inschrijving voor 2019-2020 laattijdig en heb je toelating van de curriculumcommissie nodig om je in te schrijven aan de UGent.

Voor academiejaar 2020-2021 kan je je online inschrijvingsaanvraag doen vanaf 1 maart 2020 en je definitieve inschrijving in de periode 10 augustus - 18 september 2020. Doe ook je definitieve inschrijving bij voorkeur online. Enkel indien dit niet lukt, kom je langs, tussen 10u en 16u.

Ufo gebouwWaar

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Wat breng je mee

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels) (buitenlands diploma: origineel meebrengen)
  Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best alle reeds behaalde diploma's mee.
Opgelet:
 • We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
 • Studenten uit Nederland: breng je origineel diploma mee; een kopie wordt niet aanvaard!
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. (vanaf academiejaar 2020-2021).
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
 • Bankkaart of kredietkaart, cash wordt niet aanvaard (betalen kan ook via overschrijving)
 • Bankrekeningnummer

Inschrijven via volmacht

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's