Definitieve inschrijving in Gent

Wanneer

De inschrijvingsperiode loopt nog

t/m vrijdag 20/09/2019

elke werkdag van 10u tot 16u

Gesloten op 15 en 16/08

Druktedagen inschrijvingen 2019

WaarUfo gebouw

Foyer van het Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
(parkeren kan in parking
Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid)

Wat breng je mee

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels) (buitenlands diploma: origineel meebrengen)
  Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best alle reeds behaalde diploma's mee.
Opgelet:
 • We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
 • Studenten uit Nederland: breng je origineel diploma mee; een kopie wordt niet aanvaard!
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen en Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
 • Bankkaart of kredietkaart, cash wordt niet aanvaard (betalen kan ook via overschrijving)
 • Bankrekeningnummer

Inschrijven via volmacht

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's