Definitieve inschrijving op campus Kortrijk

Wanneer

Voor academiejaar 2020-2021 kan je je online inschrijvingsaanvraag doen vanaf 1 maart 2020 en je definitieve inschrijving in de periode 10 augustus - 18 september 2020. Doe ook je definitieve inschrijving bij voorkeur online. Enkel indien dit niet lukt, kom je langs.

WaarCampus Kortrijk

Studentensecretariaat
Graaf Karel De Goedelaan 5
8500 Kortrijk

Openingsuren

Alle werkdagen van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

Wat breng je mee

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels) (buitenlands diploma: origineel meebrengen)
  Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best al je reeds behaalde diploma's mee
  Opgelet:
  • We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
  • Studenten uit Nederland: breng je originele of gewaarmerkte diploma mee; een gewone kopie van het diploma wordt niet aanvaard!
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Industrieel ingenieur: industriële wetenschappen en bio-industriële wetenschappen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  (update 23/04/2020) De verplichte deelname voor industrieel ingenieur is wegens de coronacrisis verdaagd naar 2021
 • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
 • Studiegeld betalen gebeurt via een overschrijvingsformulier dat je ter plaatse meekrijgt, cash wordt niet aanvaard
 • Bankrekeningnummer
 • E-mail van afzender 'oasis+prospect@dict.ugent.be' met toelating van de faculteit indien van toepassing (bv. bij specifieke opleidingen na toelating, externe GIT’s,…)

Inschrijven via volmacht